Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Viljanen, Tommi
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:23Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15479
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on analysoida pääomarakenteen vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla. Tutkimuksessa selvitetään onko pääomarakenteen ja eri palkitsemiskomponenttien välillä tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä vaikuttaako pääomarakenne kannustinpalkitsemisen osuuteen kokonaispalkitsemisessa. Tutkimus selvittää samalla kontrollimuuttujina käytettävien yhtiö- ja toimitusjohtajakohtaisten tekijöiden vaikutusta palkitsemiseen. Lisäksi tutkitaan onko finanssikriisi muuttanut pääomarakenteen vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemiseen. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään monimuuttujaregressioanalyysiä (OLS). Lisäksi aineistoa analysoidaan korrelaatioanalyysillä ja kuvailevilla tunnusluvuilla. Tutkimuksen aineistona on Yhdysvaltain pankkisektori vuosina 2003-2012. Otos sisältää 81 pankkia ja 704 toimitusjohtajavuosi -havaintoa. Tutkimuksen teoriaosa käsittelee johdon palkitsemisen teorioita keskittyen erityisesti agenttiteoriaan, optimaaliseen sopimukseen ja johdon valta -teoriaan sekä esittelee johdon palkitsemisen komponentit ja palkitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi pankkisektori, sen erityispiirteet ja rooli finanssikriisissä esitellään lyhyesti. Tutkimustulokset osoittavat, että yhtiön markkinaehtoinen velkaisuus pienentää toimitusjohtajalle maksettavaa kannustin- ja kokonaispalkkiota. Velkaisuuden kasvaessa kannustinpalkitsemisen osuus palkitsemisessa pienenee. Tulokset osoittavat myös, että Tier 1 -pääomasuhteen kasvaessa toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen pienenee. Kontrollimuuttujista yhtiön koko, kasvumahdollisuudet sekä toimitusjohtajan kaksoisrooli hallituksen puheenjohtajana kasvattavat toimitusjohtajan kokonaispalkkiota. Finanssikriisin vaikutukselle pääomarakenteen ja palkitsemisen yhteyteen ei sen sijaan saatu vastausta. fi
dc.format.extent 70
dc.language.iso fi en
dc.title Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword toimitusjohtajan palkitseminen
dc.subject.keyword corporate governance
dc.subject.keyword pääomarakenne
dc.subject.keyword agenttiteoria
dc.subject.keyword pankkisektori
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032134
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon pääoma
dc.subject.helecon capital
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon pankit
dc.subject.helecon banks
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon Yhdysvallat
dc.subject.helecon United States
dc.ethesisid 13888
dc.date.dateaccepted 2014-12-19
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account