Tilintarkastuspalkkioiden jäykkyys Helsingin pörssin listayrityksissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mehtonen, Arto
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:21Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15469
dc.description.abstract Tämän tutkielman teoreettisessa osassa oli tavoitteena esitellä yleistä tilintarkastuspalkkioiden määräytymisen teoriaa sekä aikaisempia tutkimustuloksia aihepiiristä. Tutkielman empiirinen osa jakautui tilintarkastuspalkkioiden tutkimiseen ja palkkioiden jäykkyyden tutkimiseen. Empiirisen tilintarkastuspalkkiotutkimuksen tavoitteena oli rakentaa Helsingin pörssin listayritysten tilintarkastuspalkkioita mahdollisimman hyvin selittävä malli ja käyttää tätä mallia tilintarkastuspalkkioiden jäykkyyden tutkimiseen. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat olennaisesti tilintarkastuspalkkion määräytymiseen. Lisäksi selvitettiin, onko palkkioiden määrässä olennaista eroa tarkasteluvuosien välillä. Palkkioiden jäykkyystutkimuksen osalta tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin tilintarkastuspalkkiomallilla voidaan ennustaa palkkioiden vuosittaisia muutoksia. Tavoitteena oli myös tutkia, ovatko palkkiot jäykempiä laskemaan kuin nousemaan. Lisäksi selvitettiin, muuttuuko tämä mahdollinen ero jäykkyydessä kun tarkastellaan pidempiä ajanjaksoja. Tutkimuksen aineisto kerättiin Nasdaq OMX Helsinki -markkinapaikalla listattujen yritysten tilinpäätöksistä vuosilta 2010-2013. Tilintarkastuspalkkiomallin testituloksista havaittiin, että merkittäviä tilintarkastuspalkkioita selittäviä tekijöitä olivat yrityksen koko, konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yritysten määrä, ulkomaisten yritysten osuus näistä yrityksistä, oheispalveluista maksettujen palkkioiden määrä, vaihto-omaisuuden määrä sekä teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialalla toimiminen. Palkkioiden jäykkyyden testaamiseen käytetyn mallin tuloksista havaittiin, että tilintarkastuspalkkiomallin ennustamat palkkiot selittävät palkkioiden muutoksia melko huonosti. Tämän voidaan päätellä kertovat huomattavasta palkkioiden jäykkyydestä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu viitteitä siitä, että palkkiot olisivat jäykempiä nousemaan kuin laskemaan. Myöskään jäykkyyden vähentymistä tai katoamista pidemmällä aikavälillä ei pystytty näyttämään toteen. fi
dc.format.extent 74
dc.language.iso fi en
dc.title Tilintarkastuspalkkioiden jäykkyys Helsingin pörssin listayrityksissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Tilintarkastus
dc.subject.keyword tilintarkastuspalkkio
dc.subject.keyword palkkiojäykkyys
dc.subject.keyword jäykkyys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032124
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon pörssit
dc.subject.helecon stock exchanges
dc.subject.helecon Helsinki
dc.subject.helecon Helsinki
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.ethesisid 13878
dc.date.dateaccepted 2014-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account