Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Westerberg, Sina
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:20Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15462
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli tutkia ja muodostaa käsitys tilintarkastajan vastuusta ja raportointivelvollisuudesta Suomessa, erityisesti liittyen havaittuihin talousrikoksiin. Tarkastelu tehtiin voimassaolevan lainsäädännön sekä muun normiston pohjalta. Lisäksi oleellinen osa tutkielmaa on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luonnos hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta. Teoriaosuudessa luotiin myös katsaus ulkomaisiin käytäntöihin tilintarkastajan raportointivelvollisuudesta. Tutkimuskysymyksiksi rajautuivat a) miten aiottu lakimuutos tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta koskien havaittuja talousrikoksia tulisi vaikuttamaan tilintarkastajan työhön ja b) kuinka hyödylliseksi sidosryhmät kokevat tulevan lakimuutoksen yhteiskunnan ja sen alkuperäisten tarkoitusperien kannalta sekä c) kuinka tehokkaana sidosryhmät pitävät lakimuutoksen vaikutuksia. Tutkielman aineisto koostuu haastatteluista, kyselystä sekä TEM:n luonnokseen annetuista lausunnoista. Haastattelujen ja edellä mainittujen lausuntojen pohjalta muodostetun kyselyn avulla tutkitaan auktorisoitujen tilintarkastajien ja talousjohtajien kannanottojen perusteella vireillä olevaa lakimuutosta tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta. Kyselyn tuloksia on analysoitu keskiarvon ja moodin avulla sekä peilattu muuhun aineistoon. Tutkimustuloksissa havaittiin merkittävä ristiriita kyselyyn osallistuneiden tilintarkastajien mielipiteissä ehdotuksen mukaisesta raportointivelvollisuudesta verrattuna tilintarkastus- ja taloushallintoalan etujärjestöjen antamiin lausuntoihin. Kyselyyn osallistuneet tilintarkastajat olivat selkeästi myönteisempiä lain hyödyllisyydestä, eivätkä nähneet sen vaikuttavan merkittävästi tilintarkastajan työhön. Sen sijaan annetuissa lausunnoissa korostui eri instituutioiden vastustava näkemys tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta, argumentteina mm. kasvavat tilintarkastuskustannukset ja hallinnolliset rasitteet sekä luottamuksen vaarantuminen. Kuitenkin yleisenä huomiona havaittiin sekä kyselytutkimukseen osallistuneiden, tilintarkastajien ammattikunnan edustajien haastatteluiden, että TEM:n hallituksen esityksen lausuntopyyntöön vastanneiden keskuudessa, ettei tilintarkastaja ole viranomainen eikä hänellä näin ollen kuuluisi olla viranomaistehtäviä velvoitteinaan. Kyselyyn osallistuneiden talousjohtajien mielipiteet tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta olivat yleisesti ottaen myönteisiä, joskin luottamuksen vaarantuminen koettiin mahdolliseksi. Lisäksi talousjohtajat olivat skeptisiä lakimuutoksen vaikutuksesta talousrikosten vähentymiseen. fi
dc.format.extent 65
dc.language.iso fi en
dc.title Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword tilintarkastajan raportointivelvollisuus talousrikollisuus
dc.subject.keyword harmaa talous
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032117
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon talousrikokset
dc.subject.helecon economic crime
dc.subject.helecon harmaa talous
dc.subject.helecon grey economy
dc.ethesisid 13871
dc.date.dateaccepted 2014-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse