Tilintarkastuksen kehitys Venäjällä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ahlroth, Tiina
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:20Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15460
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa on selvitetty tilintarkastuksen syntyä, kehitystä ja nykytilaa Venäjällä. Tutkimusaineisto on kerätty Venäjällä haastattelemalla paikallisia tilintarkastajia ja muita alan asiantuntijoita. Tutkimus on metodologialtaan eksploratiivinen ja osittain käsiteanalyyttinen. Tutkimuksen mukaan tilintarkastus syntyi Neuvostoliittoon 1980-luvun jälkipuoliskolla. Syntyyn vaikutti erityisesti perestroikan tuomat talouden muutokset ja Neuvostoliiton hajoamisen myötä siirtyminen markkinatalouteen. Ensimmäinen tilintarkastusyritys Neuvostoliittoon perustettiin vuonna 1987 valtion toimesta. 1990-luvun alussa yksityisten yritysten määrä alkoi lisääntyä ja syntyi tarvetta riippumattomalle tilintarkastukselle. Erityisesti Neuvostoliitossa laskentatoimeen liittyvissä ammateissa työskennelleet henkilöt perustivat tilintarkastusyrityksiä, sillä heillä oli tietoaliiketoiminnan järjestämisestä. Aluksi tilintarkastajat toimivat ensisijaisesti konsultteina uusille yrittäjille. Jossain määrin tämä konsultointilähtökohta on tutkimuksen tulosten mukaan nähtävissä edelleen erityisesti pienten venäläisten tilintarkastusyritysten kohdalla. Aluksi venäläiset tilintarkastajat hankkivat tietoa tilintarkastuksesta ulkomaisilta kollegoiltaan ja harvoista valtion julkaisemista ohjeistuksista. Tilintarkastusinfrastruktuuria rakennettiin kansainvälisten avustusorganisaatioiden avulla ja kansainvälisten tilintarkastusketjujen levittäytyminen Venäjälle toi maahan tietoa tilintarkastuksen käytännön menetelmistä. Tilintarkastuslaki ja venäläiset tilintarkastusstandardit ovat alusta saakka mukailleet kansainvälistä lainsäädäntöä ja ISA-standardeja. Tällä hetkellä voimassa on Tilintarkastuslaki vuodelta 2008. Kahden vuosikymmenen kokemuksen jälkeen tilintarkastus Venäjällä oli kehittynyt kansainvälisesti vertailukelpoiseksi ja 2000-luvun puolivälissä tilintarkastuslainsäädäntöä alettiin kehittää edelleen. Tilintarkastuslain uudistuksen jälkeen alalla on siirrytty itsesäätelyyn ja huomiota on alettu kiinnittää erityisesti tilintarkastuksen laatuun. Nykyään tilintarkastus on vakiintunut Venäjälle ja markkinoista kilpailee suuria ja keskikokoisia kansainvälisiä ja venäläisiä tilintarkastusyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria venäläisiä tilintarkastusyrityksiä. 2000-luvun lopun talouden kriisi on kuitenkin vaikeuttanut tilintarkastusmarkkinoiden toimintaa Venäjällä ja pitkään kestänyt tilintarkastusmarkkinoiden tuoton kasvu on lakannut. Suurimpia haasteita markkinoilla tällä hetkellä ovat tilintarkastuspalveluiden kysynnän ja tuoton väheneminen, markkinoilla vallitseva epäterve kilpailu ja näistä seuraava tilintarkastuksen laadun heikkeneminen. fi
dc.format.extent 101
dc.language.iso fi en
dc.title Tilintarkastuksen kehitys Venäjällä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword Venäjä
dc.subject.keyword Neuvostoliitto
dc.subject.keyword institutionaalinen teoria
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032115
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon Venäjä
dc.subject.helecon Russia
dc.subject.helecon Neuvostoliitto
dc.subject.helecon Soviet Union
dc.ethesisid 13869
dc.date.dateaccepted 2014-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account