Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeverotus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Päivinen, Heli
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:19Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15456
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa miten ja missä laajuudessa kansainvälisen vero-oikeuden eri lohkot vaikuttavat Suomen mahdollisuuksiin periä lähdeveroa Suomesta ulkomaille maksettavista osingoista. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka olennaisimmat käsitteet on määritelty emo-tytäryhtiödirektiivissä ja OECD:n malliverosopimuksessa sekä joiltakin osin myös YK:n ja USA:n malliverosopimuksissa. Tutkielmassa tehdään myös vertailua osinkojen lähdeverotuksen kannalta erityisen merkityksellisten emo-tytäryhtiödirektiivin ja OECD:n malliverosopimuksen sisältöjen ja soveltamisedellytysten välillä. Suomesta ulkomaille maksettaviin osinkoihin sovelletaan Suomessa lähdeverolakia. Käytännössä huomioon täytyy kuitenkin ottaa myös SEUT (erityisesti sen sisältämät perusvapaudet ja syrjimättömyysperiaate), emo-tytäryhtiödirektiivi, ETA-sopimus sekä verosopimukset. Kaikki nämä vaikuttavat Suomen mahdollisuuksiin periä lähdeveroa Suomesta ulkomaille maksettavista osingoista. Yhteistä näille sopimuksille ja direktiiville on se, että ne kaikki kaventavat Suomen lähdeverolain mukaisia osinkojen lähdeverotusoikeuksia ja lähdeveroprosentteja. SEUT:n, ETA- ja verosopimusten sekä emo-tytäryhtiödirektiivin myötä Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeveron taso on useissa tapauksissa sama kuin vastaavassa puhtaasti kotimaisessa tilanteessa. Tämä on SEUT:n ja ETA-sopimuksen syrjimättömyysperiaatteiden mukaista. Siinä, miten sopimukset ja direktiivi vaikuttavat Suomen lähdeverotusoikeuksiin, on eroja. EU-oikeus ja ETA-sopimus vaikuttavat suoraan Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Verosopimukset sen sijaan rajoittavat kansallista verolainsäädäntöä, mutta lakeja ei tarvitse niiden vuoksi muuttaa. Verosopimustilanteiden osalta OECD:n malliverosopimuksen sisältämät osinkojen verotusperiaatteet ovat monilta osin yhteneväiset emo-tytäryhtiödirektiivin kanssa. Eroavaisuuksiakin kuitenkin löytyy muun muassa siinä, että malliverosopimuksessa käsitteet on määritelty huomattavasti emo-tytäryhtiödirektiiviä tarkemmin. Tutkielmasta käy kuitenkin ilmi, että tarkastakin käsitteiden määrittelystä huolimatta termit voivat jäädä tulkinnanvaraisiksi. Toinen selkeä ero OECD:n malliverosopimuksen ja emo-tytäryhtiödirektiivin välillä on se, että malliverosopimukseen, toisin kuin emo-tytäryhtiödirektiiviin tai EU-vero-oikeuteen ylipäätään, sisältyy säännöksiä myös luonnollisille henkilöille maksettavien osinkojen lähdeverotukseen liittyen. fi
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeverotus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword osinko
dc.subject.keyword lähdevero
dc.subject.keyword kansainvälinen vero-oikeus
dc.subject.keyword emo-tytäryhtiödirektiivi
dc.subject.keyword verosopimus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032111
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon yhtiöoikeus
dc.subject.helecon company law
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.subject.helecon kansainvälinen
dc.subject.helecon international
dc.subject.helecon sopimukset
dc.subject.helecon contracts
dc.subject.helecon osingot
dc.subject.helecon dividends
dc.ethesisid 13865
dc.date.dateaccepted 2014-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account