Science Fiction Prototypes as Design Outcome of Research

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hyysalo, Sampsa, Prof., Aalto University, Department of Design, Finland
dc.contributor.author Kymäläinen, Tiina
dc.date.accessioned 2015-03-06T10:00:18Z
dc.date.available 2015-03-06T10:00:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-5981-5 (printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15345
dc.description.abstract The dissertation portrays how experience design findings of emerging technology research may be harnessed for the construction of future-oriented science fiction short stories. As evidence the dissertation introduces four case studies and three reflecting science fiction publications. The case studies have investigated how to encourage people to employ Internet of Things technologies in a do-it-yourself fashion, by the means of design-oriented research. As a research-oriented design outcome the dissertation presents science fiction stories as reflecting experience design artefacts. The dissertation claims that the introduced artefacts have the potential to contribute more than plain science fiction stories or customary science fact outcomes, such as academic publications and proof-of-concept prototypes. The particularities of the presented science fiction prototypes relate to the manner by how they engage experience design findings profoundly to the process, and how they illustrate the aesthetic, positive experiences - the latter being recently remarked to be a quality severely neglected by the genre of science fiction. en
dc.description.abstract Väitöskirjan eksplisiittisenä tutkimuskohteena on esineiden internetin käyttökokemukseen perustuva kehitystyö. Esineiden internet viittaa ilmiöön, jossa ympärillä olevat laitteet ja sensorit – lamput, kodinkoneet, valvonta-, kommunikaatio- ja medialaitteet; lämpö- ja kosteusmittarit, kehon sensorit sekä ajastimet – kytketään internetiin. Laitteiden ohjaukseen käytetään älykkäitä järjestelmiä, jotka vaihtelevissa määrin ohjaavat itse itseään tai niitä ohjataan käyttäjien taholta. Aihetta tarkastellaan väitöskirjan tutkimuksissa ihmisten itsensä luomista ns. tee-se-itse-, koti- ja vapaa-aikaan sijoittuvista teknologisista ekologioista käsin. Väitöskirjan empiirisiä tutkimuskohteita ovat älykäs vanhusten hoivaympäristö, kehitysvammaisille ja ikääntyville suunnattu musiikkiterapia- ja virikeympäristö, sekä harrastelijasuunnittelijoille tarkoitettu lisättyä todellisuutta hyödyntävä sisustussuunnittelupalvelu. Väitöskirjan artikkelimuotoiset tieteisfiktioprototyypit keskittyvät kuvaamaan tutkimuskohteina olleita teknologisia ekologioita sekä erityisesti niiden käyttökokemukseen liittyviä tutkimuslöydöksiä. Väitöskirjan tutkimusosuuden teoreettinen viitekehys on älykkäiden ympäristöjen ekologisessa suunnittelussa (ÄES), jonka mukaan uudet, älykkäät ekologiat rakentuvat vähitellen ja ihmisten itsensä toimesta. Ekologisen suunnittelun mukaisesti tutkimus toteutetaan yhdessä pienryhmien kanssa, luovia ja osallistavia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Väitöskirjan ensimmäisen osan tulokset kuvaavat kuinka ekologiaympäristöjä tutkitaan käytännössä ja kuinka tutkimus toteutetaan; kuinka valitaan käyttäjät ja menetelmät; miten tutkitaan käyttökokemusta ja kuinka rakennetaan prototyyppejä esineiden internet -teknologioita hyödyntäen. Prototyypeiksi voidaan kutsua myös väitöskirjan toisen osan tutkimusta reflektoivia tieteisfiktiotarinoita. Koska tutkimuskonteksteissa rakennetut prototyypit ovat usein teknologiavetoisia, ne usein jäävät vajavaisiksi ekologia- ja käyttökokemuskuvaustensa osalta. Tulevaisuuden käyttöympäristöihin sijoitettujen tieteisfiktiotarinoiden tavoitteena onkin siksi kuvata ensisijaisesti miltä esineiden internet näyttää ja tuntuu, sekä syventyä siihen mikä on tutkittujen teknologiaekologioiden syvempi merkitys ihmisille arjen käyttökokemuksena. Vaikka väitöskirjan tieteisfiktiotarinat perustuvat suurimmaksi osaksi tapaustutkimusten tuloksiin, niitä on täydennetty myös muilla – tieteellisillä, taiteellisilla ja filosofisilla – lähteillä. Siten väitöskirjan tieteisfiktiotarinat voidaan käsittää myös radikaaleiksi, rinnakkaisiksi ja uudenlaisiksi tutkimustuloksisiksi, muotoilulähtöisiksi artefakteiksi. fi
dc.format.extent 291
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 1/2015
dc.relation.haspart Kymäläinen, T., Heinilä, J., Tuomisto, T., Plomp, J. and Urhemaa, T. 2012. Creating Scenes for intelligent Nursing Environment: Co-design and User Evaluations of a Home Control System. In: The 8th International Conference on Intelligent Environments (IE2012), June 2012, Guanajuato, Mexico, 87-94.
dc.relation.haspart Kymäläinen, T. Something to Remember Me by – Constructing Social Media Service for Seniors, In: ACM Computers in Entertainment; ACM Publication (Forthcoming).
dc.relation.haspart Kymäläinen, T. and Siltanen, S. 2013. Co-designing Novel Interior Design Service That Utilizes Augmented Reality: a Case Study. In: Cipolla-Ficarra, F.V. (ed). Advanced Research and Trends in New Technologies, Software, Human-Computer Interactions, and Communicability, IGI Global, Hershey, PA, 269-279.
dc.relation.haspart Luhtala, M., Kymäläinen, T. and Plomp, J. 2011. Designing a music performance space for persons with intellectual learning disabilities. In: Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), May 2011, Oslo, Norway, 429-432.
dc.relation.haspart Kaasinen, E., Kymäläinen, T., Niemelä, M., Olsson, T., Kanerva, M. and Ikonen. V. 2012. A User-Centric View of Intelligent Environments: User Expectations, User Experience and User Role in Building Intelligent Environments. In: Computers, 2.1, 1-33.
dc.relation.haspart Kymäläinen, T. 2013. IF Alice Arrives., THEN Wonderhome adapts. In: Workshop Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent Environments, Cloud of Things, Athens, July 2013. IOS Press, Netherlands, 262-273.
dc.relation.haspart Kymäläinen, T. 2013. Dreamnesting – Co-created future vision of an intelligent interior design experience. In: FUTURES, Special Issue: Exploring Future Business Visions by Using Creative Fictional Prototypes, vol. 50, 74-85.
dc.relation.haspart Kymäläinen, T. 2011. Song of Iliad. In: Workshop Proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Environments, Nottingham, England, July 2011, IOS Press, Netherlands, 185-196.
dc.subject.other Design en
dc.subject.other Technology en
dc.title Science Fiction Prototypes as Design Outcome of Research en
dc.title Tieteisfiktioprototyypit uuden teknologiatutkimuksen artefaktituloksina fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword science fiction prototypes en
dc.subject.keyword experience design en
dc.subject.keyword prototyping en
dc.subject.keyword emerging technology research en
dc.subject.keyword human-computer interaction en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword tieteisfiktio fi
dc.subject.keyword prototypointi fi
dc.subject.keyword teknologiatutkimus fi
dc.subject.keyword ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus fi
dc.subject.keyword käyttökokemus fi
dc.subject.keyword muotoilu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503062028
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Teollinen muotoilu fi
dc.programme.major Design en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hyysalo, Sampsa, Prof., Aalto University, Department of Design, Finland en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account