Vaihtoehtoisten aallotusprofiilien hyödyntäminen laadunkehityksessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sippus, Tuomo
dc.contributor.author Vertanen, Iida
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:25:44Z
dc.date.available 2015-03-06T08:25:44Z
dc.date.issued 2015-03-03
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15337
dc.description.abstract Työssä selvitettiin voidaanko jollain toisella aaltoprofiililla kuin standardinmukaisella lähellä A-aaltoa olevalla aallolla, mitata aallotuskartongin puristuslujuusmittaukset ja saada paremmin esiin tuotteen todelliset ominaisuudet. Kirjallisuus osassa tarkasteltiin aaltopahvi laatikon, aaltopahvin sekä aallotuskartonkien ja lainerien erilaisia mittauksia. Siinä perehdyttiin myös aallon muodostumiseen sekä aaltoprofiiliin ja aaltoprofiilin tuomaan vaikutukseen aaltopahvin lujuudessa. Työn kokeellisessa osassa tutkittiin eri aaltoprofiilien vaikutusta erilaisilla neliömassoilla. Tavoitteena oli selvittää saadaanko eri aaltoprofiileilla erilaisia CMT- ja CCT-arvoja. Tarkemmin perehdyttiin mataliin neliömassoihin. Matalilla neliömassoilla tutkittiin ennustaako pieni B-aalto paremmin aallotuskartongilla aaltopahvin puristuslujuusarvoja kuin A-aalto. Kokeellisessa osassa ilmeni, että aallotuskartongin CMT litistyslujuusarvoihin vaikuttaa erittäin paljon aaltoprofiili. Pienillä aalloilla saavutettiin selvästi korkeammat arvot. Mitä matalampi neliömassa oli, sitä voimakkaammin aaltoprofiilien ero näkyi. CCT poikkisuuntaisessa puristuslujuudessa pienet aaltoprofiilit olivat tehokkaampia vain matalilla neliömassoilla. Aaltopahvitehtaassa ajetussa koeajossa nähtiin, että ECT- ja FCT-arvot voidaan ennustaa CCT- ja CMT-arvoista. Työssä selvisi, että standardinmukainen lähellä A-aaltoa oleva aalto ei ennusta luotettavasti aaltopahvin lujuutta aallotuskartongin mittausten perusteella. fi
dc.description.abstract The aim of the study was to examine would some other fluting profile than standard A-flute predict better compression strengths of fluting and bring out the real characteristics of product. The aim of the literature review was to discover different measurements of corrugated board box, corrugated board, fluting and liner. In the literature examined also the formation of the wave, fluting profile and how different profiles affect to strength of corrugated board. In the experimental part examined how different fluting profiles affect with different basis weights. The aim was discover would different fluting profiles product different CMT and CCT values. Interesting part were low basis weights. In the experimental part revealed that CMT values of fluting affect very much used fluting profile. Smaller waves product higher strength values. The lower basis weight the more difference with fluting profiles. With CCT values small fluting profiles were stronger only with low basis weights. The mill scale trials in corrugated board mill showed that ECT and FCT values can predict from CMT and CCT values. The result of this study was that standard A-flute doesn't predict reliably strength of corrugated board based on measurement of fluting. en
dc.format.extent 96 + 36
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Vaihtoehtoisten aallotusprofiilien hyödyntäminen laadunkehityksessä fi
dc.title Alternative fluting profiles in the development of quality en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword aallotuskartonki fi
dc.subject.keyword aaltopahvi fi
dc.subject.keyword aaltoprofiili fi
dc.subject.keyword CMT fi
dc.subject.keyword CCT fi
dc.subject.keyword aallotus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503062020
dc.programme.major Paperi- ja painatustekniikka fi
dc.programme.mcode P3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Paltakari, Jouni
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account