Liikerakennusten jännebetonisten välipohjien värähtelyt ja niiden hallinta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hakala, Ville
dc.contributor.author Lahti, Timo
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:24:23Z
dc.date.available 2015-03-06T08:24:23Z
dc.date.issued 2015-02-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15327
dc.description.abstract Värähtely on rakennuksissa esiintyvä ilmiö, joka voi olla haitallista ihmisen terveydelle tai mukavuudelle. Värähtelyn tunteminen on subjektiivista ja värähtelylle asetettu hyväksytty mukavuustaso on kasvanut. Nykyaikaisten liikerakennusten suunnitteluratkaisut tähtäävät yhä pidempiin ja kevyempiin välipohjaratkaisuihin, mikä lisää haitallisen värähtelyn riskiä. Tässä työssä selvitetään liikerakennuksissa esiintyvän värähtelyn arviointimenetelmiä sekä liikerakennusten jännebetonisissa välipojissa esiintyvää värähtelyä. Liikerakennusten välipohjilla olevien ihmisten tai koneiden aiheuttamaa värähtelyä tutkitaan mukavuuden ja terveyden kannalta. Rakennuksen ulkopuoleiset kuormituslähteet rajataan tämän työn ulkopuolelle. Värähtelyn arviointimenetelmiä tutkitaan kirjallisuuden perusteella. Eri arviointimenetelmiä vertaillaan keskenään. Värähtelymittauksia suoritetaan todellisissa asiakastilanteissa sekä yhden koehenkilön kuormittaessa välipohjaa. Liikerakennusten jännebetonisissa välipohjissa esiintyvää värähtelyä tutkitaan mittaamalla kiihtyvyyttä olemassa olevissa 2000-luvulla valmistuneissa liikerakennuksissa. Tuloksista tunnistetaan värähtelyn tunnusluvut. Värähtelyn arvioinnin havaittiin olevan monimutkaista ja menetelmän valinnan huomattiin vaikuttavan tuloksiin merkittävästi. Lisäksi värähtelyn arviointimenetelmän suhde hyvään suunnittelutapaan ei ole yksiselitteinen. Mittaustulosten perusteella tyypillisissä liikerakennusten jännebetonisissa välipohjissa ei havaittu haitallista värähtelyä. Värähtelyongelma liikerakennusten välipohjissa liittyy lähinnä tapauksiin, joissa iskun aiheuttama värähtely kulkeutuu rakennuksen runkoa pitkin liikerakennuksen välipohjaan. fi
dc.description.abstract Vibration is a phenomenon that appears in building structures and can have negative effects on occupants’ comfort or health. Moreover, the perception of vibration is subjective, and recent studies have revealed that tolerance to this phenomenon is decreasing. However, modern design choices aim at even longer and lighter floor solutions, which in turn increases the likelihood of perceptible vibration. This Master’s thesis discusses floor vibration evaluation methods and the floor vibration of precast concrete slabs in commercial buildings. The type of vibration analysed is that which occurs in commercial buildings, affects occupants’ comfort or health, and is caused by people or machines. External vibration sources were excluded from this study. Different vibration evaluation methods were analysed and compared. Vibrations of precast floor slabs in existing 21st century commercial buildings were measured employing an accelerometer. Measurements were taken in normal customer situations and in test situations, where one test person loaded the precast slab. Key features of floor vibration were identified from the measurement results. The outcome of this study revealed that the evaluation of vibration is complex and the evaluation method chosen significantly affects the results. In addition, the relationship between the evaluation method and a good design method is not clear-cut. According to the measurements taken in modern commercial buildings, floor vibration is not a problem. Vibration problems in commercial buildings are more related to impulses which are transmitted through the building frame and caused either by an internal machine or an external source. en
dc.format.extent 80 + 11
dc.language.iso fi en
dc.title Liikerakennusten jännebetonisten välipohjien värähtelyt ja niiden hallinta fi
dc.title Vibrations and vibration evaluation of precast concrete slabs in commercial buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword värähtely fi
dc.subject.keyword arviointi fi
dc.subject.keyword liikerakennus fi
dc.subject.keyword jännebetoni fi
dc.subject.keyword välipohja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503062010
dc.programme.major Rakennetekniikka fi
dc.programme.mcode R3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account