Gathering user knowledge for research and development purposes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkelä, Marjukka
dc.contributor.author Junni, Piamaria
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:20:43Z
dc.date.available 2015-03-06T08:20:43Z
dc.date.issued 2015-02-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15318
dc.description.abstract User studies are seen as an important element of the product development at ABB Drives, however there is no standardized way of gathering user data, storing it and sharing it inside the company. This results in user studies never completely taking root in the company’s product development processes. This thesis explores efficient methods and tools in order to integrate this approach into the current R&D activities. The objective is to facilitate the integration of these methods into the early stages of the product development process. This thesis shortly discusses the current situation of user involvement in ABB Drives’ product development process. The literature review focuses on bringing forth well known user-centered design methods and seeing how they could be useful for the design engineers of the company. The result and practical part of this thesis is a toolkit that includes a data gathering method that can be used to gather user knowledge in research and development projects, especially in the early stages of the process. This method has been tailor-made to fit the needs of the product development teams. The method especially suits design engineers who are still novices in user-centered design and helps them get into the right mindset to gather user knowledge during user studies. Solutions for storing and sharing user knowledge between R&D teams are also presented. The toolkit is iterated through involvement of a mechanical design team so it meets their needs. In the conclusion part of the thesis, suggestions for improvement and ideas for future development is presented. en
dc.description.abstract Användarstudier ses som en viktig del av produktutvecklingen på ABB Drives, men det finns inget standardiserat sätt att samla användardata, lagra det och dela det i bolaget. Detta resulterar i att användarstudier aldrig helt har integrerats i företagets produktutvecklingsprocesser. Denna avhandling undersöker effektiva metoder och verktyg för att integrera detta synsätt i nuvarande forskning och utveckling. Syftet är att underlätta integrationen av dessa metoder i de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen. Denna avhandling diskuterar kort det nuvarande utnyttjande av användarstudier i ABB Drives produktutvecklingsprocess. Litteraturstudien fokuserar på att föra fram välkända användarcentrerade designmetoder och se hur produktutvecklingsingenjörerna i bolaget kunde utnyttja dem. Resultatet och den praktiska delen av denna avhandling är en ”verktygslåda” som innehåller en datainsamlingsmetod som kan användas för att samla användarkunskap inom forsknings- och utvecklingsprojekt, särskilt i det tidiga skedet av processen. Denna metod har skräddarsytts för att passa produktutvecklingsteamens behov. Metoden tillämpar sig speciellt åt ingenjörer som är nybörjare i användarcentrerad design. Detta hjälper dem att uppnå det tänkesätt som behövs för att samla in användarkunskap och -data under användarstudier. Avhandlingen presenterar också en lösning för lagring och delande av användarkunskap mellan produktutveckligsteamen. ”Verktygslådan” är itererad med hjälp av medverkan av ett produktutvecklingsteam så att den möter deras behov. I den sista delen av avhandlingen presenteras förbättringsförslag och idéer för ”verktygslådans” framtida utveckling. sv
dc.format.extent 68 + 14
dc.language.iso en en
dc.title Gathering user knowledge for research and development purposes en
dc.title Användarstudier och –kunskap för forskning och produktutveckling sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword user study en
dc.subject.keyword user knowledge en
dc.subject.keyword user-centered design en
dc.subject.keyword product development en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503062001
dc.programme.major Tuotekehitys fi
dc.programme.mcode Kon-41 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account