Developing Demand Planning in a Global Engineering Company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eloranta, Eero
dc.contributor.author Tulokas, Susanna
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:20:25Z
dc.date.available 2015-03-06T08:20:25Z
dc.date.issued 2015-02-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15316
dc.description.abstract This thesis examines the organization of an efficient demand planning process. Demand planning is examined as a part of the broader Sales and Operations Planning (S&OP) process. The goal of this thesis is to investigate what information is needed in the demand planning process, and how to organize the demand planning process to operate efficiently. After a comprehensive literature review and interviews from five benchmark companies and the case company, the possible elements and the organization of a demand planning process are presented. Quantitative analysis is utilized in assessing the benefits of statistical forecasting and the market indicators. As a result it can be concluded that a statistical forecasting model modified by people with various information sources is often the basis for demand planning. The information sources can include market intelligence, customer information, project information and industry information from the product management. The present situation of the case company is then analyzed through multiple interviews. These results are combined with the literature review and the analysis of the benchmark companies. Two solutions for the case company of how to organize its demand planning process are then formulated. One of these solutions is chosen for the case company to be implemented. An implementation plan is formed for both of these solutions. The solution that is suggested for the case company introduces statistical forecasting into the demand planning process and includes a recommendation to develop the process of how to gather and utilize the information from multiple sources. en
dc.description.abstract Tämä työ tutkii tehokkaan kysynnän ennustamisprosessin rakennetta. Kysynnän ennustamista tarkastellaan osana laajempaa Sales and Operations Planning (S&OP)-prosessia. Työn tavoitteena on selvittää, minkälainen informaatio on tarpeen kysynnän ennustamisprosessissa, ja miten kyseinen ennustamisprosessi organisoidaan tehokkaasti. Kattavan kirjallisuuskatsauksen, viiden benchmark-yrityksen ja case-yrityksen haastattelujen jälkeen on luotu pohja kysynnän ennustamisprosessin mahdollisista osa-alueista ja prosessin organisoinnista. Kvantitatiivista analyysiä käytetään tutkittaessa mahdollisen tilastollisen analyysin ja markkinaindikaattorien hyötyjä. Tulokseksi saadaan, että kysynnän ennustamisprosessia tukee usein tilastollinen malli, jota ihmiset muuttavat monenlaisen informaation perusteella. Näitä informaation lähteitä voivat olla markkinaindikaattorit, asiakastieto, projekti-informaatio ja liiketoimintojen toimialatietämys. Tämän selvityksen jälkeen case-yrityksen tämän hetkinen tilanne kartoitetaan haastattelujen kautta. Case-yrityksen analyysiosuutta peilataan kirjallisuuskatsaukseen ja vertailufirmojen analyysiin, jonka tuloksena luodaan kaksi kysynnän ennustamismallia, joista toista ehdotetaan case-firmalle implementoitavaksi. Molemmille vaihtoehdoille luodaan myös implementointisuunnitelma. Ehdotettava ratkaisu tuo case-yrityksen ennustamisprosessiin mukaan tilastollisen ennustamisen ja suosittaa informaation hyödyntämisen tehostamista. fi
dc.format.extent 105+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Developing Demand Planning in a Global Engineering Company en
dc.title Kysynnän ennustamisen parantaminen globaalissa teollisuusyrityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword demand planning en
dc.subject.keyword demand forecasting en
dc.subject.keyword statistical forecasting en
dc.subject.keyword market intelligence en
dc.subject.keyword customer information en
dc.subject.keyword project planning en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503061999
dc.programme.major Strategic Management fi
dc.programme.mcode IL3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pirhonen, Pekka
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account