Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus tuloksenjärjestelyyn

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Saxell, Marko
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:22:59Z
dc.date.available 2011-11-14T11:22:59Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/152
dc.description.abstract TILINTARKASTUSPALKKIOIDEN VAIKUTUS TULOKSENJÄRJESTELYYN Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä tilintarkastuksen laatua ja tuloksenjärjestelyyn liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Empiirisessä osassa oli tarkoituksena testata aikaisemman tutkimuksen perusteella rakennettuja hypoteeseja suomalaisella aineistolla. Tavoitteena oli löytää selvittää tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn yhteyttä. Lisäksi tutkittiin tuloksenjärjestelyn ja muiden tilintarkastajalle maksettujen palkkioiden välistä yhteyttä. Lähdeaineisto Lähdekirjallisuutena käytettiin enimmäkseen ulkomaista kirjallisuutta. Tutkimuksessa käytettiin aineistona Helsingissä vuoden 2007 lopussa listattuna olleita yrityksiä. Lopullinen otoskoko oli 110 yritystä. Aineiston käsittely Tuloksenjärjestelyn mittarina käytettiin muunnellun Jonesin mallin mukaisesti laskettuja harkinnanvaraisia jaksotuseriä. Tutkimuksen hypoteesien ratkaisemiseksi muodostettiin kaksi erilaista regressiomallia, joiden avulla selvitettiin kahden eri muuttujan ja harkinnanvaraisten jaksotuserien välistä yhteyttä. Lisäksi suoritettiin testi, jonka avulla selvitettiin yritysten mahdollista tuloksenjärjestelyä tavoitetuloksen saavuttamiseksi. Tulokset Tulokset olivat odotettuja aikaisemman tutkimuksen perusteella. Regressionanalyysin perusteella tilintarkastuspalkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä on negatiivinen tilastollisesti merkitsevä yhteys. Tilintarkastajalle maksettujen muiden palkkioiden ja tuloksenjärjestelyn välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys. Tuloksenjärjestelyä mittaavan testin perusteella ei löydetty näyttöä tuloksenjärjestelystä kohti tavoitetulosta. Avainsanat Tuloksenjärjestely, Harkinnanvaraiset erät, Tilintarkastuspalkkiot fi
dc.format.extent 87
dc.language.iso fi en
dc.title Tilintarkastuspalkkioiden vaikutus tuloksenjärjestelyyn fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword Tuloksenjärjestely
dc.subject.keyword Harkinnanvaraiset erät
dc.subject.keyword Tilintarkastuspalkkiot
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151064
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon tulos
dc.subject.helecon return
dc.ethesisid 12020
dc.date.dateaccepted 2009-01-13
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12020


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse