Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case Lidl

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mäkinen, Niina
dc.date.accessioned 2015-03-06T07:57:14Z
dc.date.available 2015-03-06T07:57:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15284
dc.description.abstract Markkinointiviestintä on kehittynyt merkittävästi viime vuosien saatossa. Pääsyynä tähän ovat olleet etenkin uudet keksinnöt ja edistykset digitaalisten teknologioiden saralla. Kuluttaja tapaa yhä useammin uusia viestintäkanavia, joita käytetään limittäin perinteisempien viestintäkanavien kanssa. Toinen ajankohtainen aihe on päivittäistavarakauppojen suhteellisen uusi muoto: hard discounterit, jotka ovat erikoistuneet kustannusjohtajuusstrategiaan ja laajenevat aggressiivisesti. Tässä tutkielmassa selvitetään vastauksia siihen, millä tavoin kuluttajat kokevat hard discounterien verkkomarkkinoinnin. Myös muita viestintäkanavia käydään lävitse, mutta pääpaino on digitaalisella markkinoinnilla. Tutkielman teoria pohjautuu Porterin geneerisiin johtajuusstrategioihin sekä verkkomarkkinoinnin akateemiseen kirjallisuuteen. Myös empiiriset tutkimukset kustannusjohtajuudesta ja verkkomarkkinoinnista tarjoavat lisätukea tälle tutkielmalle. Tutkielmaa varten suoritettiin empiirinen analyysi. Analyysia varten haastateltiin joukko kuluttajia, jotka olivat ensin läpäisseet esihaastattelun. Tulosten mukaan kustannustehokkaat päivittäistavarakaupat eivät hyödynnä digitaalisten viestintäkanavien täyttä potentiaalia, vaikka tämä on kustannustehokkain kanava. Toisaalta tulokset osoittavat, että massamarkkinointi sosiaalisessa mediassa ärsyttää kuluttajia, minkä vuoksi massamarkkinoinnilla saattaa olla epäsuotuisia vaikutuksia. Vastoin aikaisempia löydöksiä sähköpostimarkkinointia ei koettu myönteisenä tai asiakasuskollisuutta kasvattavana. Tärkeä löydös oli myös, että kuluttajat edelleen pitävät painettua mediaa muita markkinointikanavia parempana. Tämän tutkielman löydökset osoittavat, että kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan tulisi uudelleen arvioida digitaalisten markkinointikanavien valjastaminen sekä tehostaa digitaalisten markkinointikanavien hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Aiheista jatkotutkimuksille käydään myös keskustelua. fi
dc.format.extent 85
dc.language.iso fi en
dc.title Kuluttajan kokema verkkomarkkinointi osana kustannustehokkaan päivittäistavarakaupan markkinointiviestintästrategiaa - case Lidl fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.subject.keyword kustannusjohtajuusstrategia
dc.subject.keyword verkkomarkkinointi
dc.subject.keyword markkinointiviestintä
dc.subject.keyword päivittäistavarakauppa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503061970
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon mainonta
dc.subject.helecon advertising
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon kustannukset
dc.subject.helecon costs
dc.subject.helecon tehokkuus
dc.subject.helecon effectiveness
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon päivittäistavarat
dc.subject.helecon consumer goods
dc.ethesisid 13856
dc.date.dateaccepted 2015-01-21
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account