Construction of Data Journalism Maturity Model

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hämmäinen, Heikki
dc.contributor.author Pukkila, Niko
dc.date.accessioned 2015-02-20T12:52:19Z
dc.date.available 2015-02-20T12:52:19Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15220
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to construct maturity model that will allow news organizations to assess their current state in data journalism, and gain understanding what are the areas to focus on. This thesis is conducted as qualitative research that focuses to construct the maturity model based on existing literature and interviews. Furthermore, the constructed model is validated in different media organizations. The results of this thesis show that the maturity model constructed can be used at news organizations to assess their current state in data journalism. In addition, news organizations are able to see what are the areas to develop on in order to increase their maturity. The maturity model constructed provides an opportunity for the organizations to properly integrate and implement data journalism into their organization when starting without previous experience. In addition, for organizations already focusing on data journalism it offers means to develop their data journalism efforts and identify possible areas where the organization is facing challenges. However, since the relative newness of data journalism, there is only small amount of research done when it comes to the application and benefits to be gained once the organization reaches the final maturity level. There is however, demand to assess the challenges news organizations are facing with the integration and implementation of data journalism into their organization. Thus, the created model serves that need and can be used to overcome the challenges and achieve growth in this area. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoituksena on rakentaa kypsyysmalli, jota mediaorganisaatiot voivat käyttää määrittääkseen kypsyytensä koskien datajournalismia sekä tunnistaakseen mahdollisia kehitysalueita. Tämä diplomityö on suoritettu kvalitatiivisena tutkimuksena, joka hyödyntää aiempaa tieteellistä kirjallisuutta sekä asiantuntijahaastatteluita kypsyysmallin rakentamiseksi. Kypsyysmallin validointi suoritetaan useissa mediaorganisaatioissa. Työn tulokset osoittavat, että rakennettua maturiteettimallia voidaan hyödyntää mediaorganisaatioissa arvioimaan datajournalismin nykytilaa. Maturiteettimallin avulla mediaorganisaatoit voivat myös tunnistaa mahdollisia kehitysalueita suuremman kypsyysasteen saavuttamiseksi. Lopputuloksena rakennettu maturiteettimalli mahdollistaa datajournalismin kehittämisen organisaatiossa vaikka aikasempaa kokemusta datajournalismista ei organisaatiossa olisi. Suuremman maturiteettiasteen omaaville organisaatioille rakennettu maturiteettimalli mahdollistaa datajournalismin kehittämisen sekä mahdollisten kehitysalueiden tunnistamisen. Johtuen datajournalismin suhteellisen vähäisestä akateemisesta tutkimuksesta, on vaikeaa arvioida organisaation saavuttamaa hyötyä mikäli suurin maturiteettiaste tavoitetaan. Kehitetylle mallille on kuitenkin tarvetta sillä mediaorganisaatiot kohtaavat haasteita datajournalismin kehityksessä. fi
dc.format.extent 74+6
dc.language.iso en en
dc.title Construction of Data Journalism Maturity Model en
dc.title Datajournalismin maturiteettimalli fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword data journalism en
dc.subject.keyword data-driven journalism en
dc.subject.keyword maturity model en
dc.subject.keyword open data en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502211925
dc.programme.major Tietoverkkotalous fi
dc.programme.mcode ETA3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse