Learning Centre

Novel Mobile Antenna Solutions for Future LTE-A Handsets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tian, Ruiyuan
dc.contributor.author Toivanen, Lasse
dc.date.accessioned 2015-02-20T12:51:29Z
dc.date.available 2015-02-20T12:51:29Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15219
dc.description.abstract This work studies mobile antenna solutions that comprise of one or two antenna elements, support multiple-input multiple-output (MIMO) and cover the present and upcoming Long-Term Evolution Advanced (LTE-A) frequency bands as well as 2.4 GHz and 5 GHz WLAN channels. The solutions also support triple interband carrier aggregation (CA). The studied solutions are based on multiresonant antenna structures and utilize either static or switch-selectable matching circuits. Different solutions are ranked by comparing their simulated efficiencies and mismatch losses. Special interest is on the performance at the newer LTE-A bands at 600 MHz, 1.5 GHz and 3.5 GHz and their implementation impact to the preceding bands. The results suggest that, given a mobile device’s compact size, an antenna with a single tunable matching circuit cannot achieve good efficiency at all the required bands. On the contrary, solutions consisting of the switch-selected matching circuits are efficient but are not considered realistic due to the large space needed for the matching network. Based on the obtained results, a generic design method is presented. The method proposes using a limited amount of separately routed matching circuits to handle the contradictory electrical lengthening of an antenna at different frequencies. Decent efficiencies are attainable by the method, but a downside is the rather large size of the matching circuit. Reducing the size of the matching circuit requires further studies and integration with the RF front-end. en
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastellaan mobiiliantenneja, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta antennielementistä, tukevat ja mahdollistavat MIMOn (multiple-input multipleoutput) nykyisillä ja tulevilla LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) kantotaajuuksilla sekä 2.4 GHz ja 5 GHz WLAN kanavilla. Ratkaisut tukevat myös kolmen kaistan taajuuskanavayhdistelyä (CA, carrier aggregation). Tutkitut ratkaisut perustuvat moniresonanssirakenteisiin ja käyttävät joko kiinteää tai kytkimellä valittavaa sovituspiiriä. Tutkittuja rakenteita vertaillaan simuloitujen sovitushäviöiden ja hyötysuhteiden perusteella. Erityishuomion kohteena on suorituskyky uudemmilla 600 MHz, 1.5 GHz ja 3.5 GHz LTE-A taajuuskanavilla ja niiden lisäämisen vaikutus edeltäviin taajuusalueisiin. Tulokset osoittavat, että antennit, joilla on vain yksi säädettävä sovituspiiri ovat riittämättömiä sovittamaan kaikki vaaditut taajuuskaistat. Antennit jotka pohjautuvat useaan kytkimellä valittavaan sovituspiiriin mahdollistavat hyvän hyötysuhteen, mutta niitä ei puolestaan pidetä realistisena niiden sovitusverkoston suuren tilavaatimuksen vuoksi. Saatujen tulosten perusteella esitetään uusi suunnittelumenetelmä. Menetelmässä käytetään rajoitettua määrää erillisiä sovituspiirejä, jotka kykenävät kompensoimaan antennin sähköisen pituuden vaihtelun eri taajuuksilla. Mentelmällä saadaan hyvä sovitus, mutta haasteena on sovituspiirin suurehko koko. Koon pienentäminen edellyttää jatkokehitystä ja RF-etupään integrointia. fi
dc.format.extent 66
dc.language.iso en en
dc.title Novel Mobile Antenna Solutions for Future LTE-A Handsets en
dc.title Uusia antenniratkaisuja tulevaisuuden LTE-A matkapuhelimiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword carrier aggregation en
dc.subject.keyword LTE-Advanced en
dc.subject.keyword MIMO systems en
dc.subject.keyword mobile antennas en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502211923
dc.programme.major Radiotekniikka fi
dc.programme.mcode S-26 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Viikari, Ville
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 50654
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics