Taajuusmuuttajan järjestelmätestauksen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eskola, Ville
dc.contributor.author Virta, Jaakko
dc.date.accessioned 2015-02-20T12:43:10Z
dc.date.available 2015-02-20T12:43:10Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15214
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoitus on kehittää taajuusmuuttajan järjestelmätestausvaihetta ABB Oy:n High Power Drives -osastolla. Työssä on selvitetty järjestelmätestauksen osa-alueet ja sen rooli järjestelmän kehityksessä. Kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella on pohdittu kehityskohteita järjestelmätestausvaiheen kattavuudessa. Järjestelmätestauksen tehostamiseksi on työssä kehitetty automaattitestausta, jonka avulla on tarkoitus lisätä käytössä olevaa testausaikaa ja vapauttaa henkilöstöresursseja muihin testaustehtäviin. Diplomityön tuloksena on toteutettu automaattitestausjärjestely, joka kykenee ajamaan taajuusmuuttajan tehokuormituspisteitä, valvomaan testin kulkua sekä tallentamaan testin aikana kerättyjä mittaustuloksia. Testausjärjestely on kehitetty valmiina olleen ratkaisun pohjalle sekä koestettu ja käyttöönotettu alustavasti lyhyillä testiajoilla. Työssä esitetään järjestelyn toiminta ja mahdolliset kehitystarpeet sen toiminnallisuudessa ja käytettävyydessä. Testauksen kattavuuden parantamiseksi on työssä esitetty useita suorituskykyä ja taajuusmuuttajan toimintoja testaavia testitilanteita, joiden perusteella voidaan laajentaa nykyistä järjestelmätestaussuunnitelmaa. Testien yksityiskohtainen suunnittelu vaatii kuitenkin lisätutkimusta. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to improve the system test phase of a frequency converter in High Power Drives department of ABB Oy. The fields included in system testing and the role of system test phase in system development are considered. Based on a literary review and information gained by expert interviews, some targets for improvement in system test phase coverage are thought of. Automated testing has been developed to enhance system testing in practice. The object of automated testing is to increase available testing time and to free personnel to other fields of testing. As a result of this thesis an automated testing setup has been built. The setup can execute and supervise a load test of the frequency converter and save measurement data for further use. The test setup has been implemented on the basis of a former automated test solution and the setup has been tested and commissioned with short test runs. The operation of the test setup is presented in this work, and possible improvements in the functionality and usability of the setup are considered. Many possibilities for the improvement of test coverage are suggested in this thesis. The suggestions aim to improve the testing of functionality and performance of the frequency converter in system test phase. However, the detailed test planning needs further research. en
dc.format.extent 6 + 56
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taajuusmuuttajan järjestelmätestauksen kehittäminen fi
dc.title Improving the system testing of a frequency converter en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword järjestelmätestaus fi
dc.subject.keyword automaattitestaus fi
dc.subject.keyword taajuusmuuttaja fi
dc.subject.keyword testauksen kehitys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502211917
dc.programme.major Elektroniikka ja sovellukset fi
dc.programme.mcode S3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account