Learning Centre

Havaintodatan semanttinen mallintaminen ja validointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuominen, Jouni
dc.contributor.author Piiparinen, Ville
dc.date.accessioned 2015-02-19T08:51:48Z
dc.date.available 2015-02-19T08:51:48Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15204
dc.description.abstract Paikkaan, aikaan ja lajistoon liittyvät havaintoaineistot ovat tärkeitä biologian tutkimuksessa, luonnon monimuotoisuuden hallinnassa, biologian opetuksessa ja harrastustoiminnassa. Havaintomateriaalin vaihteleva laatu ja siitä johtuva huono luotettavuus aiheuttaa ongelmia kaikissa edellä mainituissa käyttötarkoituksissa. Tässä tutkielmassa kuvataan kaksi erilaista menetelmää luontohavaintojen validointiin. Tutkimus tehtiin käyttäen kahta erityyppistä tietokantaa lintuhavainnoille, kansalaisten keräämää sekä lintuyhdistysten raportoimaa tietoa. Kummankin menetelmän käyttöä edellä mainittujen tietokantojen kanssa vertailtiin lintuharrastajan näkökulmasta. Tutkielman tuloksena esitellään mobiililaitteilla toimiva havaintopalveludemonstraattori, joka sopii lintuharrastajien käyttöön. fi
dc.description.abstract Observation data associated with place, time and the species are important for the study of biology, biodiversity management, biology education and leisure activities. Poor reliability caused by the varying quality of the observation material cause problems in all the above-mentioned purposes. This thesis describes two different methods to validate the observations of nature. The study was conducted using two different types of databases for bird observations, observations gathered by citizens and observation reported by ornithology associations. Both of the developed methods were applied for both of the the above-mentioned databases and were compared from a birdwatcher's point of view. As a result of this study a demonstrator for observation service was made, which is suitable for bird-watchers use. en
dc.format.extent 60
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Havaintodatan semanttinen mallintaminen ja validointi fi
dc.title Semantic modelling and validation of observation data en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword havainnot fi
dc.subject.keyword biologia fi
dc.subject.keyword semantiikka fi
dc.subject.keyword päättely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191907
dc.programme.major Mediatekniikka fi
dc.programme.mcode AS3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hyvönen, Eero
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50661
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics