Learning Centre

Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Niskanen, Ilkka
dc.contributor.author Rekola, Ilkka
dc.date.accessioned 2015-02-19T08:46:35Z
dc.date.available 2015-02-19T08:46:35Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15202
dc.description.abstract Liikennemelu on suurin yksittäinen melun aiheuttaja kaupunkiympäristössä. Sen syntyyn vaikuttavat niin liikenteen määrä, ajonopeus, ajoneuvojen ja renkaiden laatu kuin päällysteen tyyppi ja kunto. Tässä työssä on tutkittu rengasmelun ominaisuuksia sekä mitattu Helsingissä kesällä 2013 päällystettyjen kivimastiksiasfalttiteiden meluominaisuuksia suhteessa yleisemmin käytettyyn asfalttibetoniin. Työn teoriaosasssa käsitellään rengasmelun syntyä ja leviämistä sekä näiden ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Rengasmelusta käydään läpi eri rengasmelun syntymekanismit sekä niiden leviämiseen ja voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Päällysteitä käsitellään niiden meluun vaikuttavien ominaisuuksien kannalta sekä tarkastellaan muutamia yleisimpiä päällystetyyppejä. Työn kokeellisessa osassa käydään läpi mittaustuloksia kesältä 2013, joissa tutkittiin meluominaisuuksia neljässä eri kivimastiksiasfaltilla päällystetyssä kohteessa sekä yhdessä asfalttibetonilla päällystetyssä vertailukohteessa. Osassa kohteista on myös tutkittu suuntaa antavasti nastarenkaiden vaikutusta mitattuihin melutasoihin. Lisäksi tarkastellaan melun leviämistä kohteiden ympäristössä Data- Kustik CadnaA-melulaskentaohjelmalla. Kohteista saatujen tulosten perusteella uusi kivimastiksiasfaltti tuottaa noin 3 - 5 dB hiljaisemman ohiajon aikaisen äänen verrattuna asfalttibetoniin, kun melua mitataan 10 m etäisyydeltä tien keskilinjasta. Laskennallisen tarkastelun perusteella vaikutus tien ympäristön melualtistumiselle on kuitenkin varsin vähäinen, päiväaikaisten keskiäänitasojen laskiessa 1 - 3 dB noin 50 - 100 m etäisyydellä tiestä. Käytettäessä nastarenkaita päällysteiden välillä ei ole merkittävää eroa, rengasmelun tason kasvaessa jyrkästi molemmilla päällysteillä verrattuna nastattomiin renkaisiin. fi
dc.format.extent 9+79
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa fi
dc.title Effects of noise cancelling coating in a built-up area en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword akustiset mittaukset fi
dc.subject.keyword melu fi
dc.subject.keyword rengasmelu fi
dc.subject.keyword liikennemelu fi
dc.subject.keyword hiljaiset päällysteet fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191894
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07551
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50634
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics