Increasing the Enjoyment of Online Video Content with Topical Interactivity

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kinnunen, Teemu
dc.contributor.author Kajalainen, Kaarlo
dc.date.accessioned 2015-02-19T08:42:58Z
dc.date.available 2015-02-19T08:42:58Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15201
dc.description.abstract Online video platforms have developed into hosting increasingly long and complex video presentations. The navigation and storytelling properties of the online video presentations can be augmented with video interactivity. Despite this there is little understanding on supporting video interactivity and its impact on video engagement. To investigate this, a study was conducted about increasing the enjoyment of said video content by applying a layer of topical interactivity on top of the media. A satirical news show was created and viewed by participants under one of 5 different test conditions. Each condition differed in the level and presentation of topical interactivity. 75 participants evaluated attributes relevant to engagement and interactivity of the different test conditions, 15 participants per condition. Data was collected via a post-test questionnaire and an interview containing open ended questions about the material. Results show that, in the context of online video, the addition of topical interactivity has a positive effect on the media experience as a whole, while not affecting the engagement or enjoyment of the video content itself. en
dc.description.abstract Internetin videopalvelut ovat kehittyneet pisteeseen, jossa niiden kautta on mahdollista katsoa entistä pidempiä ja monimutkaisempia videoesityksiä. Videoiden välistä ja sisäistä navigaatiota sekä tarinankerronnallisia ominaisuuksia voidaan parantaa videointeraktiivisuuden avulla. Edellämainituista seikoista huolimatta nyky-ymmärrys videointeraktiivisuudesta, sen toteutustavoista ja vaikutuksesta videoiden mukaansatempaavuuteen on rajallista. Näiden asioiden selvittämiseksi toteutettiin tutkimus, jossa pureuduttiin videomedian mukaansatempaavuuteen lisäämällä nettivideoon sisältökohtaista interaktiivisuutta. Tutkimusta varten toteutettiin viiteen koeasetelmaan jaettu satiirinen uutisohjelma. 75 koehenkilöä (15 henkilöä koeasetelmaa kohden) arvioivat erilaisten uutisohjelmaversioiden mukaansatempaavuutta ja interaktiivisuutta niihin liittyvien parametrien kautta. Arvioita kerättiin koemateriaalin katselun jälkeen kyselyllä sekä avoimia kysymyksiä sisältävällä haastattelulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sisältökohtaisen interaktiivisuuden lisäämisellä nettivideoesitykseen on positiivinen vaikutus mediakokemukseen kokonaisuutena, mutta interaktiivisuus ei vaikuta negatiivisesti eikä positiivisesti itse videon mukaansatempaavuuteen tai nautittavuuteen. fi
dc.format.extent 113
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Increasing the Enjoyment of Online Video Content with Topical Interactivity en
dc.title Nettivideoiden katselunautinnon lisääminen aihealuepohjaisella interaktiivisuudella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword interactivity en
dc.subject.keyword engagement en
dc.subject.keyword enjoyment en
dc.subject.keyword video en
dc.subject.keyword YouTube en
dc.subject.keyword online en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191906
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor McGookin, David
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account