Learning Centre

Estimation of cardiac stroke volume using vector seismocardiography

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paukkunen, Mikko
dc.contributor.author Lehtomäki, Riku
dc.date.accessioned 2015-02-19T08:32:59Z
dc.date.available 2015-02-19T08:32:59Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15198
dc.description.abstract Seismocardiography is a method for detecting cardiac function by measuring the vibrations of the sternum. The objective of this thesis was study 3-axis seismocardiography parametrisations and to find if the parameters are correlated with stroke volume changes. 20 subjects were included in the study and each one was measured on two separate days. Five consecutive passive leg raising tests. Three dimensional seismocardiogram and impedance cardiogram were recorded. The features detected from the data were divided to three categories: amplitude parameters, time interval parameters and signal energy parameters. Intersubject variability was considerable in the results. Time interval parameters were found to be the most consistent group of parameters whereas amplitude parameters were found to be the most inconsistent group. In signal energy parameters, a difference in correlations was found on different frequency bands making it potentially interesting group of parameters. More information in interpreting the seismocardiography waveforms and better tools for classifying the data are needed in the future studies. en
dc.description.abstract Seismokardiografia on menetelmä sydämen toiminnan tutkimiseksi mittaamalla rintalastan värähtelyjä. Työn tarkoituksena oli tutkia 3d-seismokardiografian parametrisointeja ja niiden mahdollista korrelointia sydämen lyöntitilavuuden muutosten kanssa. Tutkimukseen osallistui 20 koehenkilöä. Koehenkilöile tehtiin kahtena eri päivänä viisi peräkkäistä jalkojennostokoetta, joiden aikana koehenkilöiltä mitattiin seismokardiografia- ja impedanssikardiografiasignaalit. Parametrit jaettiin kolmeen luokkaan: amplitudi- , aikaintervalli- ja signaalienergiaparametrit. Koehenkilöiden väliset erot olivat huomattavia korrelaatiotuloksissa. Aikaintervalliparametrit olivat konsistentein parametriluokka, ja amplitudiparametrit olivat inkonsistentein parametriluokka. Signaalienergiaparametreissa eri taajuuskaistoille jaetut parametrit korreloivat eri tavoin tehden siitä mahdollisesti mielenkiintoisen parametriluokan tulevaisuudessa. Lisää tutkimuksia tarvitaan, jotta seismokardiografian aaltomuodon merkitys voidaan ymmärtää paremmin. Lisäksi tulevissa tutkimuksissa tarvitaan parempia työkaluja datan luokitteluun. fi
dc.format.extent 6+38
dc.language.iso en en
dc.title Estimation of cardiac stroke volume using vector seismocardiography en
dc.title Sydämen lyöntitilavuuden määrittäminen vektoriseismokardiografian avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Vector en
dc.subject.keyword seismocardiography en
dc.subject.keyword stroke volume en
dc.subject.keyword impedancecardiography en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191904
dc.programme.major Bioniikka fi
dc.programme.mcode S3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 50658
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse