Kolmas kulttuuri- kuosikokoelma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kääriäinen, Pirjo
dc.contributor.author Malmi, Meri
dc.date.accessioned 2015-02-19T06:43:56Z
dc.date.available 2015-02-19T06:43:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15184
dc.description.abstract Tutkin opinnäytteessäni länsiafrikkalaisen ja länsimaalaisen kankaankuviointiperinteen mahdollisuuksia yhdistyä aikaansa ja käyttäjiään kuvastavaksi urbaaniksi printtikokoelmaksi. ”Kolmas kulttuuri” –kokoelmani kuvastaa kulttuurien sekoittumista ja Suomen hitaasti mutta varmasti monikansalliseksi muuttuvaa katukuvaa. Kokoelmani nimi ’’Kolmas kulttuuri’’ liittyy käsitteeseen kahdesta eri kulttuurista, jotka yhdistyessään muodostavat kolmannen. Työn kirjallisessa osassa tutustun opinnäytteeni taustalla vaikuttaviin teemoihin, kuten esimerkiksi identiteetin ja kulttuurin käsitteisiin. Teen katsauksen länsimaisessa kuosisuunnittelussa vallalla oleviin afrikkalaisvaikutteisiin ja esittelen länsiafrikkalaiset kankaankuviointitekniikat, joista sain inspiraationi. Kokoelmani taustatutkimukseksi ja inspiraatioksi haastattelin viittä toisen polven maahanmuuttajaa, joiden sukujuuret ulottuvat Länsi-Afrikkaan. Haastattelujen tavoitteena oli perehtyä haastateltavien elämäntarinoihin, identiteettiin vaikuttaneisiin kokemuksiin ja henkilökohtaiseen tyyliin. Pyrin selvittämään miten kaksikulttuurisuus on vaikuttanut heidän identiteettiinsä lähinnä pukeutumisen ja henkilökohtaisen maun näkökulmasta ja etsin keinoja ilmentää kuoseissani vaikutteita niistä kulttuureista, jotka heissä konkreettisesti yhdistyvät. Produktiivisessa osiossa avaan suunnitteluprosessiani kunkin kuosin osalta aina ideasta valmiiksi tuotteeksi asti. Esitän valmiin kuosikokoelmani kuvina, joissa haastattelemani henkilöt esiintyvät suunnittelemistani printeistä valmistetuissa paitapuseroissa. Tässä projektini päätöstapahtumassa ympyrä sulkeutuu kun suunnitteluprosessini tulokset kohtaavat sen inspiraation lähteet fi
dc.description.abstract My thesis studies the possibilities of West African and Western pattern design traditions to connect together and portray the present day and the present day users to form an urban print collection. Third Culture – Print Collection reflects the mixing of cultures due to globalisation. This can be seen even in the street scene of Finland that is slowly but surely evolving into multicultural. The name of the collection '' Third Culture '' relates to the concept of two different cultures, which combined form a third culture. The theory part of my thesis familiarizes with the underlying key themes of my research, such as the concepts of identity and culture. In addition I examine the African influences prevalent in Western pattern design and present the West-African fabric patterning techniques, from which my inspiration came from. For the background research and inspiration of my collection I interviewed five finnish individuals who are second-generation immigrants and whose family roots extend to West-Africa. The objective of the interviews was to study the interviewees' life stories and experiences that have contributed to the formation of their identity and personal style. I strive to determine how multiculturalism has affected their identity, primarily from the point of view of clothing and personal taste. I'm looking for ways to express the influences of the cultures, that concretely merge within them, in my prints. in the productive section I open my design process regarding each print from its concept to the finished product. I present the finished print collection through images, where the interviewees appear in shirts with the prints made for them. In this project's closing event the circle closes as the results of the the design process meet its sources of inspiration. en
dc.format.extent 92+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kolmas kulttuuri- kuosikokoelma fi
dc.title Third culture- Print collection en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword printtisuunnittelu fi
dc.subject.keyword kaksikulttuurisuus fi
dc.subject.keyword Länsiafrikka fi
dc.subject.keyword identiteetti fi
dc.subject.keyword globalisaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191889
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salli, Timo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account