Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Silvennoinen, Sanna
dc.date.accessioned 2015-02-18T12:06:03Z
dc.date.available 2015-02-18T12:06:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15167
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia diskursseja Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan liittyviin mediateksteihin rakentuu ja minkälaisia legitimaatiostrategioita mediateksteissä käytetään. Tavoitteena on lisäksi havainnoida legitimaation ilmiön avulla miten yritykset oikeuttavat omaa toimintaansa osana yhteiskuntaa. Tutkimusaineisto koostuu sanomalehdissä 20.12.2012-16.3.2013 julkaistuista uutisista ja kirjoituksista, jotka liittyvät Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan maidon hinnoittelusta. Aineistoa analysoidaan kriittisen diskurssianalyysin teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä. Lisäksi menetelmänä käytetään Vaaran ym. (2006) diskursiivisten legitimaatiostrategioiden mallia. Valion ja Kilpailuviraston väliseen kiistaan liittyviin mediateksteihin kirjoittuu neljä diskurssia: uusliberalistinen, kotimaisuuden, humanistinen ja viihteen diskurssi. Kaikkia Vaaran ym. (2006) ja Van Leeuwenin ja Wodakin (1999) tunnistamia diskursiivisia legitimaatiostrategioita - normalisointia, arvovaltaistamista, järkeistämistä, moraalista arviointia ja tarinallistamista - käytetään mediateksteissä Valion toiminnan legitimointikeinoina. fi
dc.format.extent 58
dc.language.iso fi en
dc.title Diskursiiviset legitimaatiostrategiat mediateksteissä - Case Valio Oy fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.subject.keyword legitimiteetti
dc.subject.keyword diskursiiviset legitimaatiostrategiat
dc.subject.keyword diskurssi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191872
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon uutiset
dc.subject.helecon news reporting
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.subject.helecon meijerit
dc.subject.helecon dairies
dc.ethesisid 13826
dc.date.dateaccepted 2014-12-08
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse