International graduates as a part of the future workforce in Finland - Case of Aalto University School of Business foreign degree students

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Nokelainen, Hanna
dc.date.accessioned 2015-02-18T12:06:01Z
dc.date.available 2015-02-18T12:06:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15155
dc.description.abstract Tiivistelmä: Suomen työmarkkinat ovat tulevaisuudessa muutosten edessä. Ikääntyvä väestö ja toisaalta pidempi elinajanodote lisäävät painetta kasvattaa työikäisen väestön osuutta. Suomi kaipaa työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat olisivat kansainvälinen lisä osaksi suomalaista työvoimaa. Tästä huolimatta harva tutkimus on käsitellyt ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja heidän halukkuuttaan olla osa opiskelumaansa työvoimaa valmistumisen jälkeen. Suomalaiset työnantajat eivät myöskään ole hyödyntäneet näiden kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden täyttä potentiaalia yritysten tulevaisuuden osaajina. Tämä työ tarkastelee Suomeen saapuneita ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja heidän halukkuuttaan työllistyä Suomessa valmistumisensa jälkeen. Tutkimus käsittelee ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sopeutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan opiskelujensa aikana ja miten he ovat muodostaneet suhteita työnantajiin. Keskeisinä teemoina ovat opiskelijoiden odotukset ja kokemukset Suomessa opiskelusta ja millä tavoin he ovat tutustuneet suomalaiseen työelämään ja onko heidän aikomuksensa työllistyä Suomessa valmistumisen jälkeen. Toisena tutkimuskysymyksenä esiin nousee miten voitaisiin edesauttaa näiden tutkintonsa Suomessa suorittaneiden opiskelijoiden siirtymistä osaksi työvoimaamme. Tämä tutkimus koskee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita. Laajojen haastatteluiden avulla ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymissuunnitelmista muodostui selkeämpi kuva. Tulokset viittasivat selkeästi siihen, että opiskelijat olisivat valmiita jäämään osaksi suomalaista työvoimaa. Opiskelijat ovat kuitenkin huolissaan suomen kielen osaamisen merkityksestä sekä vaikeasti läpäistävien ammattilaisverkostojen vaikutuksesta työpaikan saamiseksi. Korkeamman asteen koulutuslaitosten ja yritysmaailman pitäisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä, jotta tutkinto-opiskelijat saataisiin rekrytoitua osaksi suomalaista osaamista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda Aalto-yliopiston ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat tutummiksi suomalaisille työnantajille sekä poliittisille vaikuttajille. Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa kilpailukyvyn säilyttämiseksi, joten tutkinto-opiskelijoiden potentiaali tulisi ymmärtää paremmin. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, sillä tarkastelussa on vain yksi yliopisto ja sen ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat. en
dc.format.extent 64
dc.language.iso en en
dc.title International graduates as a part of the future workforce in Finland - Case of Aalto University School of Business foreign degree students en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat
dc.subject.keyword kansainvälistyminen
dc.subject.keyword Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
dc.subject.keyword työllistyminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502191860
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon työvoima
dc.subject.helecon labour supply
dc.subject.helecon kansainvälinen
dc.subject.helecon international
dc.subject.helecon kansainvälistyminen
dc.subject.helecon internationalization
dc.subject.helecon opiskelijat
dc.subject.helecon students
dc.subject.helecon Aalto-yliopisto
dc.subject.helecon Aalto University
dc.ethesisid 13814
dc.date.dateaccepted 2014-11-28
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account