Learning Centre

Multibody simulations as a product development tool: introduction to ADAMS and two analyses

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nuotio, Vesa
dc.contributor.author Tuominen, Markus
dc.date.accessioned 2015-01-30T10:03:52Z
dc.date.available 2015-01-30T10:03:52Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15098
dc.description.abstract Multibody system is a system consisting of multiple parts and components attached together with joints and connectors. ultibody simulation is a field of applied mechanics researching multibody systems and their dynamics. In this thesis multibody systems' dynamic theory, methods and history are presented along with virtual prototyping process and usage applications. Additionally, two different real life problems are analyzed and solved with MSC ADAMS software. The problems have been obtained from Thermo Fisher Scientific's research and development team. The goal of this problem solving is to demonstrate the capabilities of the software and how using it eases and speeds up product development. In the first problem, a gas spring is designed to lighten the opening of the main cover of an analyzer. In the second problem, a model is constructed to investigate the vibrations of a dispensing needle and the root causes behind the phenomenon inspected. en
dc.description.abstract Monikappalejärjestelmä on systeemi joka koostuu useasta osasta tai komponentista ja jotka on liitetty toisiinsa nivelin. Monikappalesimulointi on sovelletun mekaniikan ala joka tutkii monikappalejärjestelmiä ja niiden dynamiikkaa. Tässä työssä monikappalejärjestelmien dynamiikan teoriaa, menetelmiä ja historiaa esitellään kuten myös virtuaalinen suunnitteluprosessi sekä simuloinnin käyttötarkoituksia. Tämän lisäksi MSC ADAMS -ohjelmalla simuloimalla tutkitaan ja analysoidaan kaksi erilaista tosielämän ongelmaa jotka on poimittu Thermo Fisher Scientificin tuotekehityksestä. Ongelmanratkaisun tarkoitus on esitellä simulointiohjelmiston kykyjä ja että miten ohjelmiston käyttö helpottaa ja nopeuttaa tuotekehitystä. Ensimmäisessä ongelmassa suunnitellaan ja mitoitetaan kaasujousi analysaattorin pääkannen avaamisen keventämiseksi. Toisessa ongelmassa mallinnetaan analysaattorin annosteluneulan värähtelyitä sekä niiden syntyyn vaikuttavia syitä. fi
dc.format.extent 79+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Multibody simulations as a product development tool: introduction to ADAMS and two analyses en
dc.title Monikappalesimulointi tuotekehityksen työkaluna: johdatus ADAMS-ohjelmistoon ja kaksi analyysia fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword multibody system en
dc.subject.keyword multibody dynamics en
dc.subject.keyword vibrations en
dc.subject.keyword simulation en
dc.subject.keyword msc adams en
dc.subject.keyword virtual prototyping process en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501301820
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pietola, Matti
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50571
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics