Improving availability of spare parts in China and the nearby Pacific Asia region

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kinnunen, Marko
dc.contributor.author Juntunen, Jermu
dc.date.accessioned 2015-01-30T10:03:43Z
dc.date.available 2015-01-30T10:03:43Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15097
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to evaluate possibilities of improving availability of spare parts in China and the nearby Pacific Asia region as the installed base is growing rapidly. This study is done for the ABB Marine Spare Parts department located in Helsinki Finland. To evaluate the possibilities we provide an understanding of the logistics environment in the Pacific Asia region and present the fundamentals of spare parts supply chain management. The data is gathered from recent literature, statistics, and conducted interviews with industry professionals with experience working in the region. Although the installed base is the largest in China, it is also the most challenging in terms of logistics with the highest customs barriers and tariff rates. We propose a model where a regional warehouse is set up in China where customs would not interfere with parts for further re-export by utilizing free trade zones while still serving the domestic market in the most cost and time efficient way. Finally, we compare this model with an alternative solution where the regional warehouse is set up in a different location in Pacific Asia. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla mahdollisuuksia parantaa varaosien saatavuutta Kiinassa ja sen lähialueella Itä-Aasiassa laitakannan kasvaessa etenkin Kiinassa. Tämä tutkimus on tehty ABB Marinen Varaosaosastolle. Jotta voimme vertailla mahdollisuuksia saatavuuden parantamiseksi, selvitämme ensiksi varaosien toimitusketjun tärkeimmät piirteet sekä esittelemme Itä-Aasian ja relevanttien maiden logistiikkapiirteitä sekä –säädöksiä. Esitelty data perustuu aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, tilastoihin sekä haastatteluihin alan ammattilaisten kanssa, joilla on työkokemusta ja osaamista Itä-Aasian alueelta. Vaikka Kiinassa on alueen suurin laitekanta, on maa silti logistiikan saralla verrattuja maita jäljessä. Hitaat tullimenettelyt ja korkeat tullaushinnat tekevät osien liikkumisesta haastavaa ja kallista. Tässä tutkimuksessa ehdotamme mallia, jossa varasto sijoitetaan Kiinaan vapaakauppa-alueelle, jotta edelleenvietävien sekä Kiinan sisäisille markkinoille tarkoitettujen osien tullimenettelyt sekä tullausmaksut minimoidaan. Lisäksi vertaamme mallia ratkaisuun, jossa varasto sijoitetaan johonkin muuhun Itä-Aasian valtioon. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Improving availability of spare parts in China and the nearby Pacific Asia region en
dc.title Varaosien saatavuuden parantaminen Kiinassa ja sen lähialueella fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword spare parts en
dc.subject.keyword supply chain management en
dc.subject.keyword China en
dc.subject.keyword logistics en
dc.subject.keyword warehouse en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501301819
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_19431
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50570
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse