Learning Centre

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarela, Kaija Leena
dc.contributor.advisor Niemimuukko, Heidi
dc.contributor.author Roivainen, Kristiina
dc.date.accessioned 2015-01-30T09:52:37Z
dc.date.available 2015-01-30T09:52:37Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15058
dc.description.abstract Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka vastaa Suomen liikennejärjestelmän turvallisuuteen liittyvistä viranomaistehtävistä, siirtyy lähivuosina riskiperusteiseen toiminnanohjaukseen. Toisin sanoen Trafi aikoo arvioida asiakasorganisaatioidensa toiminnan suorituskykyä ja riskejä, ja ohjata viranomaistoimintaa arviointien tulosten ja muun viranomaistiedon avulla. Arvioinnit tehdään organisaatioprofiili-nimisten työkalujen avulla, jotka koostuvat lukuisista arviointikriteereistä, joista Trafissa käytetään nimitystä muuttuja. Diplomityön ensimmäisenä tavoitteena oli tarjota näkemyksiä suunniteltujen muuttujien toimivuudesta. Trafi aikoo käyttää organisaatioprofiileja myös viestiäkseen asiakasorganisaatioilleen arviointien tuloksista. Diplomityön toisena tavoitteena oli arvioida, mahdollistavatko organisaatioprofiilit tarkoituksenmukaisen viestinnän viranomaisen ja sen asiakkaiden välillä. Työn kolmantena tavoitteena oli selvittää Trafin henkilöstön muutosvalmiudet riskiperusteiseen toimintamalliin. Trafin muuttujien toimivuutta arvioitiin vertaamalla niitä lainsäädännön vaatimuksiin ja muiden maiden liikenneturvallisuusviranomaisten käyttämiin arviointikriteereihin. Täydentäviä näkökulmia turvallisuuden arviointiin haettiin myös turvallisuusalan tutkimuksista. Lisäksi laadittiin testiorganisaatioprofiilit muutamille yrityksille, jotka Trafi auditoi keväällä 2014. Organisaatioprofiilien soveltuvuutta viestintätyökaluiksi arvioitiin tarkastelemalla tehokkaalle viranomaisviestinnälle asetettuja vaatimuksia. Trafin henkilöstön muutosvalmiudet riskiperusteiseen toimintamalliin selvitettiin henkilöstökyselyn avulla. Muuttujien tarkastelu osoitti, että ne vastaavat hyvin lainsäädäntövaatimuksia ja useilla muiden maiden viranomaisilla on käytössä samankaltaisia arviointikriteerejä. Teoriatarkastelun ja testiprofiilien perusteella oli myös mahdollista esittää kehitysehdotuksia muuttujien sisältöön. Teoriatarkastelun perusteella organisaatioprofiilit soveltuvat hyvin myös viestintätyökaluiksi. Johtopäätöksinä esitetään, että Trafin muuttujat ovat pääosin toimivia ja sopivia käyttötarkoitukseensa ja organisaatioprofiilit mahdollistavat tehokkaan viranomaisviestinnän. Henkilöstökyselyn johtopäätöksenä on, että Trafin henkilöstön muutosvalmius on vähintään tyydyttävällä tasolla. fi
dc.description.abstract The Finnish Transport Safety Agency Trafi is the transport safety authority of Finland. In the following years Trafi is adopting a risk-based approach to target its activities and resources. In other words Trafi will be assessing the performance of the Finnish transport organisations and target its activities in accordance with the assessment results and other official information. Assessments will be performed with tools named “organisation profiles” which consist of numerous assessment criteria. The first aim of this study was to provide a perspective on the functionality of these assessment criteria. Trafi will also use organisation profiles to communicate their results to transport organisations. The second aim of this study was to determine whether organisation profiles allow effective communication between the Authority and its customer organisations. The third aim was to determine the level of change readiness among Trafi personnel. The functionality of Trafi’s assessment criteria was assessed by comparing them to legislation requirements and to assessment criteria used by other transport safety authorities worldwide. Additional perspectives on safety assessment were sought from scientific research. In addition test organisation profiles were filled in for organisations audited by Trafi in spring 2014. Also a review of prerequisites for effective communication was conducted to assess whether organisation profiles are suitable for communication purposes. The change readiness of Trafi personnel was determined by personnel survey. The results showed that Trafi’s assessment criteria correspond well with legislation and that other countries’ authorities use similar assessment criteria. Some development suggestions were also presented. The communication review confirmed that Trafi’s organisation profiles are suitable for communication purposes. Overall it was concluded that Trafi’s assessment criteria are suitable for their purpose and that organisation profiles allow effective communication. Based on the results of the personnel survey it was concluded that the change readiness of Trafi personnel is at least satisfactory. en
dc.format.extent 105
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä fi
dc.title Risk-based approach to target activities and resources of transport safety authority en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword riski fi
dc.subject.keyword riskiperusteinen fi
dc.subject.keyword valvonta fi
dc.subject.keyword ilmailu fi
dc.subject.keyword merenkulku fi
dc.subject.keyword rautatieliikenne fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501301783
dc.programme.major Lentotekniikka fi
dc.programme.mcode K3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saarela, Olli
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07210
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50534
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics