Mikkelin Satamalahti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Harris, Trevor
dc.contributor.author Jääskö, Matti
dc.date.accessioned 2015-01-21T07:15:57Z
dc.date.available 2015-01-21T07:15:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14981
dc.description.abstract Diplomityön aihe on kaupunkisuunnitelma Mikkelin Satamalahteen – teemana urbaani rantarakentaminen. Suunnitelma perustuu Mikkelin Satamalahden yleiseen, kansainväliseen, kaksivaiheiseen arkkitehtuurikilpailuun jätettyyn ehdotukseen “Kameleontti 8068”. Kilpailu käytiin vuosina 2012-2013. Tuomaristo myönsi ehdotukselle kunniamaininnan. Työtä on pohjustettu perehtymällä jälkiteollisen ajan urbaanin rantarakentamisen ilmiöön länsimaisessa kontekstissa. Johdannon jälkeen avataan ilmiön taustoja ja kehitykseen johtaneita syitä. Kolmannessa luvussa käsitellään aihealueen haasteiden ja mahdollisuuksien kenttää yleisellä tasolla. Seuraavassa luvussa tarkastellaan kahden esimerkkikohteen avulla projektien vaihtelevia ratkaisu- ja toteutusmalleja. Viidenteen lukuun on koostettu kilpailuhjelmasta osat, jotka toimivat suunnittelutehtävän taustana ja lähtötietoina. Diplomityön loppuosa koostuu varsinaisesta suunnittelutehtävästä. Nykytilanteen ympäristöanalyysin pohjalta on tuotettu alustavia luonnoksia alueen maankäytöstä. Luonnosvaiheessa on löydetty kolme tarkempaa suunnittelua ohjaavaa peruskonseptia. Viimeisessä luvussa esitellään Mikkelin Satamalahden suunnitelma – sen ratkaisuperiaatteet ja osa-alueet. Suunnitelmassa on hyödynnetty ympäristön kaupunki- ja maisemarakennetta keskeisenä lähtökohtana ja osana kehittyvää kaupunkiympäristöä. Kaupunkirakenteen pääteemoina ovat Satamalahden kaupunkipuisto, urbaanit rantareitit ja -aukiot, osa-alueita jäsentävät kanavat sekä tiivis, muodoltaan vaihteleva korttelirakenne. Uusi rantareitti yhdistää kaikkia Satamalahteen kytkeytyviä alueita. Suunnitelma mahdollistaa suuria vapauksia rakennusten ja toimintojen sijoittelulle korttelirakenteessa. Liikenneratkaisuissa on painotettu kevyen liikenteen verkoston toimivuutta ja ranta-alueen helppoa saavutettavuutta. Alueen kokonaiskerrosala on 214 300 k-m2. fi
dc.description.abstract The topic of the master’s thesis is an urban design plan in the Mikkeli Satamalahti area – an urban waterfront development as a theme. The design plan is based on the public, international, two-stage architecture competition entry ”Kameleontti 8068” . The competition was held in 2012-2013. The entry was awarded with an honourable mention by the jury. The work begins with an introduction to the phenomenon of post-industrial urban waterfront development in the Western context. The second chapter sheds light on the background and reasons behind the subject. The third chapter concentrates on the challenges and possibilities of this development in general. The fourth chapter examines the varying approaches and implementations of the projects through two examples. The fifth chapter is a compilation of the background and the starting points of the design task based on the competition brief. The last part of the master´s thesis concentrates on the actual design task. Based on the environmental analysis of the current situation some preliminary land use sketches have been made. During the sketching phase three basic design concepts have been found. These concepts have worked as a guide through the more accurate design process. The last chapter introduces the plan of Mikkeli Satamalahti area – the principal solutions and the sub areas. The plan utilizes the existing city and landscape structure as a starting point for the new developing urban area. Basic themes of the city structure are the city park of Satamalahti, the urban shoreline routes and squares, the structuring canals at the sub areas and the dense and versatile block structure. The new route at the bank of Satamalahti connects all the surrounding areas together. The illustrated design solution gives great freedom of choice as to how and where to place buildings and functions in a block structure. The functionality of pedestrial and cycle traffic and an easy accessibility to the waterfront have been emphasised. The total floor space of the area is 214 300 m2. en
dc.format.extent 39+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Mikkelin Satamalahti fi
dc.title Mikkeli Satamalahti area en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Mikkeli fi
dc.subject.keyword Satamalahti fi
dc.subject.keyword urbaani fi
dc.subject.keyword rantarakentaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501221171
dc.programme.major Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu fi
dc.programme.mcode A-36 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Harris, Trevor
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A folio fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account