Learning Centre

DNA origami-based enzyme nanoreactor

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Linko, Veikko
dc.contributor.author Eerikäinen, Marika
dc.date.accessioned 2015-01-08T08:29:48Z
dc.date.available 2015-01-08T08:29:48Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14884
dc.description.abstract In this thesis the concept of DNA origami and enzyme nanoreactor is introduced. A modular enzymatic DNA origami nanoreactor is designed and assembled and the successfull folding is confirmed with agarose gel electrophoresis and transmission electron microscopy images. The nanoreactor consists of two monomer origamis, one equipped with glucose oxidase (GOx) enzyme and one with horseradish peroxidase (HRP) enzyme. The attachment is accomplished using non-covalent but strong biotin-avidin binding. In proof-of-concept experiments first the activity of individual monomer units is examined measuring the change of concentration of reporter agent tetramethylbenzidine diimine (TMB*) with UV-Vis spectrophotometry. Next the dimer origamis are formed from two monomer units and finally the efficient GOx/HRP enzyme-pair cascade reaction is demonstrated. The reactor could be utilised as a nanoscale diagnostic tool, and modularity of the proposed system would further enable more complex reactions. en
dc.description.abstract Tämä diplmomityö käsittelee DNA origamin teoriaa, valmistusta sekä sovelluksia. Tutkimusosiossa suunnitellaan ja valmistetaan DNA origami -tekniikalla entsymaattinen nanoreaktori. Prosessin onnistuminen ja DNA origamien korkea saanto varmistetaan agaroosigeelielektroforeesilla sekä läpäisyelektronimikroskooppikuvilla. Nanoreaktori muodostetaan kahdesta monomeeriyksiköstä, joista toinen sisältää glukoosioksidaasientsyymin (GOx) ja toinen piparjuurioksidaasientsyymin (HRP). Entsyymien kiinnitysmenetelmänä käytetään ei-kovalenttista, mutta silti vahvaa biotiini-avidiinisidosta. Ennen dimeerin kokoamista, yksittäisten monomeerituubien entsyymiaktiivisuus mitataan detektoimalla reportterina toimivan tetrametyylibenzidiinin di-imiinin (TMB*) konsentraation muutosta UV/Vis spektrofotometrialla. Seuraavaksi muodostetaan dimeeri liittämällä kaksi monomeerituubia yhteen ja lopulta demonstroidaan GOx/HRP -entsyymiparin kaskadireaktio nanoreaktorin sisällä. Esiteltyä reaktoria voidaan tulevaisuudessa hyödyntää erilaisina nanomittakaavan diagnostiikkatyökaluina ja DNA origamituubien modulaarisuus mahdollistaa myös monimutkaisemmat katalyysireaktiosarjat. fi
dc.format.extent 44 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title DNA origami-based enzyme nanoreactor en
dc.title DNA origami -pohjainen entsyyminanoreaktori fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword DNA origami en
dc.subject.keyword DNA nanotechnology en
dc.subject.keyword horseradish peroxidase en
dc.subject.keyword glucose oxidase en
dc.subject.keyword nanoreactor en
dc.subject.keyword enzyme cascade en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501081048
dc.programme.major Biologinen kemia ja biomateriaalit fi
dc.programme.mcode KE3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kostiainen, Mauri
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07342
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50410
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics