Learning Centre

Opus Audio Codec in Mobile Networks

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Suvanen, Jyri
dc.contributor.author Sundvall, Mika
dc.date.accessioned 2015-01-03T08:30:53Z
dc.date.available 2015-01-03T08:30:53Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14849
dc.description.abstract The latest generations in mobile networks have enabled a possibility to include high quality audio coding in data transmission. On the other hand, an on-going effort to move the audio signal processing from dedicated hardware to data centers with generalized hardware introduces a challenge of providing enough computational power needed by the virtualized network elements. This thesis evaluates the usage of a modern hybrid audio codec called Opus in a virtualized network element. It is performed by integrating the codec, testing it for functionality and performance on a general purpose processor, as well as evaluating the performance in comparison to the digital signal processor's performance. Functional testing showed that the codec was integrated successfully and bit compliance with the Opus standard was met. The performance results showed that although the digital signal processor computes the encoder's algorithms with less clock cycles, related to the processor's whole capacity the general purpose processor performs more efficiently due to higher clock frequency. For the decoder this was even clearer, when the generic hardware spends on average less clock cycles for performing the algorithms. en
dc.description.abstract Uusimmat sukupolvet matkapuhelinverkoissa mahdollistavat korkealaatuisen audiokoodauksen tiedonsiirrossa. Toisaalta audiosignaalinkäsittelyn siirtäminen sovelluskohtaisesta laitteistosta keskitettyjen palvelinkeskusten yleiskäyttöiseen laitteistoon on käynnissä, mikä aiheuttaa haasteita tarjota riittävästi laskennallista tehoa virtualisoituja verkkoelementtejä varten. Tämä diplomityö arvioi modernin hybridikoodekin, Opuksen, käyttöä virtualisoidussa verkkoelementissä. Se on toteutettu integroimalla koodekki, testaamalla funktionaalisuutta ja suorituskykyä yleiskäyttöisellä prosessorilla sekä arvioimalla suorituskykyä verrattuna digitaalisen signaaliprosessorin suorituskykyyn. Funktionaalinen testaus osoitti että koodekki oli integroitu onnistuneesti ja että bittitason yhdenmukaisuus Opuksen standardin kanssa saavutettiin. Suorituskyvyn testitulokset osoittivat, että vaikka enkoodaus tuotti vähemmän kellojaksoja digitaalisella signaaliprosessorilla, yleiskäyttöinen prosessori suoriutuu tehokkaammin suhteutettuna prosessorin kokonaiskapasiteettiin korkeamman kellotaajuuden ansiosta. Dekooderilla tämä näkyi vielä selkeämmin, sillä yleiskäyttöinen prosessori kulutti keskimäärin vähemmän kellojaksoja algoritmien suorittamiseen. fi
dc.format.extent 74 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Opus Audio Codec in Mobile Networks en
dc.title Opus audiokoodekki matkapuhelinverkoissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword speech codecs en
dc.subject.keyword transcoding en
dc.subject.keyword digital signal processing en
dc.subject.keyword software testing en
dc.subject.keyword digital signal processors en
dc.subject.keyword microprocessors en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501031006
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92200
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50405
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics