Kunto- ja kuormitusdatan käyttö pienjänniteverkon saneerauspäätösten tukena

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Auvinen, Osmo
dc.contributor.author Hakala, Riikka
dc.date.accessioned 2015-01-03T08:28:44Z
dc.date.available 2015-01-03T08:28:44Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14848
dc.description.abstract Tässä työssä rakennettiin jakeluverkkoyhtiön käyttöön pienjänniteverkon saneerauspäätöksiä tukeva pisteytys- ja päätöksentekotyökalu, jolla voidaan aiempaa paremmin hyödyntää verkkotietojärjestelmästä ja muista lähteistä saatavilla olevaa verkkoinformaatiota. Pisteytysjärjestelmässä pienjänniteverkolle annetaan pisteitä johtojen kuormituksen ja jännitteenaleneman rajojen ylityksestä, verkon oikosulku- ja vikasuojauksen puutteista sekä ilmajohtoverkon mekaanisesta kunnosta. Verkon sähköisen laskennan tulosten perusteella annettavia pisteitä painotetaan lisäksi asiakkaiden lukumäärä- ja kokotiedoilla. Kokonaispistemäärän perusteella voidaan tunnistaa saneeraustarpeessa nykyhetkellä ja lähitulevaisuudessa olevat johtolähdöt ja järjestää ne toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. Verkon sähköisessä laskennassa hyödynnettiin asiakkaiden tuntimittausdataa, jota muokattiin muuntopiirikohtaisella lämpötilakorjauskertoimella ja pienen asiakasmäärän kulutuksen tuntivaihtelun huomioivalla ylityskertoimella. Kunto- ja kuormituspisteytyksen lisäksi taulukkomuotoinen päätöksentekotyökalu mahdol-listaa muun saneerauspäätökseen ja projektien aikatauluttamiseen vaikuttavan tiedon, kuten kj-tavoiteverkkosuunnitelman, alueen kaavoitustilanteen ja muun infrastruktuurin ra-kentamisaikataulujen järjestelmällisen keräämisen. Pisteytysjärjestelmää käyttämällä on mahdollista löytää kiireellisimmässä saneeraustarpeessa olevat kohteet, määrittää niille mielekäs toteutusaikataulu ja saada näin kohdistettua kunnossapidon resurssit parhaiten verkon suorituskykyä ja turvallisuutta parantaviin kohteisiin. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to create a scoring and evaluation tool to support a distribution network company in their low voltage network renovation decisions. The main targets were to utilize the available network information for identifying the low voltage feeds in most urgent need of renovation measures and to gather the additional information needed in choosing and scheduling the projects. The developed evaluation method scores the low voltage feeds according to their load grade, voltage drop, as well as their short circuit and fault protection qualities. These scores are subsequently weighted by the number and size of the customers along the feed. Additionally, the mechanical condition of the feed is scored. The load flow and short circuit calculations are based on the customers´ hourly measured energy consumption data, modified with a substation-level temperature correction factor and a factor taking account of the power variation in a small group of customers. This method enables the network company to choose and schedule the low voltage renovation projects in a manner that efficiently uses the resources allocated for improving the performance and safety of the low voltage network. en
dc.format.extent 73 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kunto- ja kuormitusdatan käyttö pienjänniteverkon saneerauspäätösten tukena fi
dc.title Evaluating low voltage network renovation projects based on condition and load capacity data en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sähkönjakelu fi
dc.subject.keyword pienjänniteverkko fi
dc.subject.keyword verkko-omaisuuden hallinta fi
dc.subject.keyword kuormitusanalyysi fi
dc.subject.keyword kunnonhallinta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501031007
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account