Pulse-width requirements in context with different modulation strategies of two-level 3-phase inverters

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkilä, Samuli
dc.contributor.author Järvinen, Pekka
dc.date.accessioned 2015-01-03T08:07:31Z
dc.date.available 2015-01-03T08:07:31Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14842
dc.description.abstract The purpose of this master's thesis is to review common pulse-width modulation strategies, introduce pulse-width limitations and present how pulse-width limitations affect the switching waveform of a power converter. The different factors determining the pulse-width limitations are identified and discussed. Several different factors are identified and methods are suggested for determining their impact on the final pulse-width limitations of the power converter. It is suggested that the limitations are separated into two categories. The first category contains internal, power converter specific limitations, which are determined at the factory. The second category contains external, load specific limitations, which are determined at installation site. The greater of these two is then used as the final pulse-width limitation. The effect of pulse-width limitations on the output of the power converter is analysed in both time and frequency domain. The pulse-width limitations are found to have several detrimental effects on the output of the power converter. The thesis also presents a general overview of the spectra of several modulation strategies. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoitus on esitellä yleisiä pulssitaajuusmodulointistrategioita, esitellä pulssileveysrajoitukset ja tutkia, miten pulssileveysrajoitukset vaikuttavat taajuusmuuttajan kytkentäkuvioon. Tekijät, jotka vaikuttavat pulssileveysrajoituksiin, etsitään ja esitellään. Useita eri pulssileveysrajoituksiin vaikuttavia tekijöitä löydetään ja keinoja niiden määrittämiseksi esitellään. Työssä esitetään, että rajoitukset tulisi jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria sisältää taajuusmuuttajan sisäisistä ilmiöistä aiheutuvat rajoitukset, jotka voidaan määrittää tehtaalla. Toinen kategoria sisältää taajuusmuuttajaan kiinnitetystä kuormasta aiheutuvat rajoitukset, jotka voidaan määrittää asennuspaikalla. Pulssileveysrajoitusten vaikutus taajuusmuuttajan ulostulosignaaliin analysoidaan sekä aika- että taajuustasossa. Työssä huomataan, että pulssileveysrajoitukset heikentävät taajuusmuuttajan ulostulosignaalia. Työ myös tarjoaa katsauksen useiden eri modulaatiostrategioiden spektriin. fi
dc.format.extent viii + 73
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Pulse-width requirements in context with different modulation strategies of two-level 3-phase inverters en
dc.title Pulssirajoitukset kaksitaso 3-vaihe invertterien moduloinnissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword modulation en
dc.subject.keyword variable frequency converter en
dc.subject.keyword pulse-width limitations en
dc.subject.keyword two-level 3-phase inverter en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501031004
dc.programme.major Mikro- ja nanotekniikka fi
dc.programme.mcode S3010 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Tittonen, Ilkka
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account