Learning Centre

Dilution of Precision in Pulsar Navigation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kestilä, Antti
dc.contributor.author Salminen, Tommi
dc.date.accessioned 2015-01-03T08:04:13Z
dc.date.available 2015-01-03T08:04:13Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14840
dc.description.abstract Pulsars are rotating neutron stars that emit electromagnetic radiation and can spin around themselves up to hundreds of times per second. The stability of the radiation pulse’s period matches that of atomic clocks, making pulsars reliable beacons in space. Both the properties of an individual pulsar and the geometry between observed pulsars affect the accuracy of a navigation solution. The accuracy is described with a measure called dilution of precision (DOP). The objective of this thesis is to find the pulsars that are optimally suited for navigation while observing them on radio frequencies. The presented solution is a list of sets of three pulsars, ranked by their DOP values. en
dc.description.abstract Pulsarit ovat neutronitähtiä, jotka pyörivät itsensä ympäri parhaimmillaan satoja kertoja sekunnissa lähettäen samalla sähkömagneettista säteilyä. Havaitun säteilyn periodi vetää tasaisuudessaan vertoja atomikelloille ja tekee pulsareista siten avaruuden majakoita, joiden avulla voi navigoida. Navigoinnin tarkkuuteen vaikuttavat sekä yksittäisen pulsarin ominaisuudet, että käytettyjen pulsarien välinen geometria. Tarkkuutta kuvataan ”dilution of precision” (DOP) –nimisellä suureella. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, mitkä pulsarit ovat kaikkein parhaita käytettäväksi navigoinnissa, kun niitä kuunnellaan radiotaajuuksilla. Ongelma on ratkaistu luomalla lista eri pulsariyhdistelmistä ja laskemalla, millä yhdistelmällä on kaikkein pienin DOP-arvo. fi
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Dilution of Precision in Pulsar Navigation en
dc.title Dilution of Precision pulsarinavigoinnissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword pulsar en
dc.subject.keyword navigation en
dc.subject.keyword DOP en
dc.subject.keyword dilution en
dc.subject.keyword precision en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501031002
dc.programme.major Älykkäät tuotteet fi
dc.programme.mcode ETA3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyrki, Ville
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07545
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50388
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse