Road lighting user experiments - a review and a new assessment method

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tetri, Eino
dc.contributor.author Kytömaa, Lauri
dc.date.accessioned 2015-01-03T07:49:15Z
dc.date.available 2015-01-03T07:49:15Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14837
dc.description.abstract This master’s thesis reviewed the current, and notable past experiments that have involved road users, their preferences, both real and perceived safety, and the methods used. The literature review sought to identify the most influential attributes identified to date, excluding the conventional and technically measurable photometric light qualities. After the responses which could be directly predicted from the measures of luminance and uniformity of lighting, the subjectively assessed naturalness has been identified in several studies as the most important factor for predicting the overall appreciation and perceived safety afforded by the lighting. Naturalness as the highly influential quality was found to be also supported by other research, both by those which had sought to explain the perceptions of the environment, and those which had studied the psychology of personal space. The review revealed the fact that there has been no attempt to build a comprehensive model for predicting the users’ affective responses to outdoor lighting, or to the changes and improvements that could be made. Tests have assessed numerous properties of the lit environment, but there is no conclusive data of the connections between those proporties, perceived safety and general appraisals. The reviewed studies unanimously agreed that more studies are needed. Also, emerging LED-luminaires necessitate a larger number of test installations for measuring user satisfaction. Therefore, a device was designed to help test subjects give their opinions faster and easier in outdoor test areas, as opposed the long questionnaires used in past studies. The output of the device was then validated, shown to produce consistent and valuable data of the test subjects’ opinions. Finally, the results of a usability test were described, showing that the system could be used as is, or it could be further developed for use in a Living Lab envinronment. en
dc.description.abstract Tievalaistusta rakennetaan käyttäjien tarpeita varten, joten tarkka tieto valaistuksen vaikutuksista käyttäjiin ja heidän arvioihinsa siitä on tarpeen. Valaistus ja sen laatu vaikuttavat moneen piirteeseen ihmisten toiminnassa, arvostuksissa ja kokemuksissa, joten käyttäjien reaktioita täytyy tutkia edelleen. Tämän työn kirjallisuuskatsausosassa selvitettiin ja arvioitiin käyttäjien kanssa toteutettuja ulkovalaistustutkimuksia, niiden menetelmiä ja merkittävimpiä löydöksiä. Useimmissa tutkimuksissa koehenkilöiden lukumäärä ei ole ollut riittävä luotettaviin tilastollisiin päätelmiin, ja osallistujat ovat arvioineet kymmeniä erilaisia subjektiivisia mittareita. Vaikka mitattavat käsitteet valaistuksen kirkkaus ja tasaisuus ovat merkittävämmät ennustajat valaistuksen ja sen luoman turvallisuudentunteen arvioinnissa, tarkasteltujen tutkimusten ja niiden taustalla olevien käsitteiden pohjalta löydettiin perusteltu ehdotus käyttäjien turvallisuudentunnetta eniten ennustavaksi kysymykseksi: tienkäyttäjät kokevat turvallisimman tuntuiseksi valaistuksen, jota he kuvaisivat luonnolliseksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella käyttäjien subjektiivisten arvioiden ennustamiseen kattavasti kykenevää mallia ei ole vielä edes ehdotettu, vaikka lukuisia erilaisia subjektiivisesti arvioitavia ympäristön ominaisuuksia ja niiden suhdetta valaistuksen mitattaviin arvoihin on tutkittu. Koska aiemmin käytetyt, testireittien lopuksi täytetyt kyselylomakkeet on koettu työläiksi, lopuksi kuvattiin uuden paikkasidonnaisten mielipiteiden kyselyyn tarkoitetun syöttölaitteen suunnittelun lähtökohdat ja tehdyt valinnat, sekä laitteen käyttäjätestin tulokset. Laitteen käyttö arvioiden kirjaamiseen kokemuksen hetkellä todettiin perustelluksi myös muistiharhan pienentämiseksi. Lopuksi osoitettiin myös, että järjestelmän tuottamista tallenteista voidaan tunnistaa kohtia, joissa valaistus ei ole tyydyttävää, sekä näihin kohtiin liitetyt kommentit. fi
dc.format.extent 117 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Road lighting user experiments - a review and a new assessment method en
dc.title Tievalaistuksen käyttäjäkokeet - katsaus ja uusi syöttölaite arvioinneille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword road lighting en
dc.subject.keyword user study en
dc.subject.keyword perceived safety en
dc.subject.keyword pedestrian en
dc.subject.keyword preference en
dc.subject.keyword outdoor lighting en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501031013
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account