Learning Centre

Monilähetysjärjestelmä erityisvälitysverkoille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Järvinen, Risto
dc.contributor.author Möller, Jaakko
dc.date.accessioned 2015-01-03T07:47:53Z
dc.date.available 2015-01-03T07:47:53Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14836
dc.description.abstract Tässä työssä esitetään monilähetysjärjestelmä erityisvälitysverkoille. Erityisvälitysverkoilla tarkoitetaan erityisesti kriisitilanteisiin, sekä julkishallintoon tarkoitettuja verkkoja, joissa tiedonsiirtoyhteydet ovat tyypillisesti erityisen haastavat verkon laidalla, verkon keskiosan tarjotessa paremmin yhdistetyn runkoverkon. Verkon solmut ovat myös tyypillisesti jatkuvassa liikkeessä, erityisesti verkon laidalla. Monilähetysjärjestelmä toteutettiin osaksi viivesietoisille verkoille toteutettua MICS-viestivälitysjärjestelmää (eng. Multi Interface Communications Software). Työssä käydään läpi MICS-järjestelmän arkkitehtuuria, sekä arvioidaan miten monilähetyspalvelu on järkevintä toteuttaa MICS-järjestelmään, ottaen huomioon järjestelmän olemassa olevat komponentit. Toteutus testattiin työtä varten toteutetulla testausjärjestelmällä. Testien tuloksena voidaan todeta, että toteutettu monilähetysjärjestelmä kykenee toteuttamaan toimivan monilähetyspalvelun MICS-järjestelmään. Monilähetyspalvelua kannattaa kuitenkin kehittää edelleen MICS-järjestelmän keskeisten komponenttien kehittyessä pidemmälle. fi
dc.description.abstract In this thesis we present a multicast system for challenged networks. Challenged networks include networks used in crisis operation areas as well as networks intended for official government use. A typical challenged network is composed of an especially weakly connected edge network, while offering a better connectivity in the core network. Additionally, the nodes of the network are typically in continuous movement, especially in the edge of the network. The multicast system was implemented as part of MICS (Multi Interface Communications Software), which is a messaging system designed for challenged networks. We study the MICS-system's architecture in order to defer the best ways to implement the multicast system into MICS, taking into account the existing components. A special test system was implemented to test the implementation. The test results show that the multicast system is able to offer a functioning multicast service as part of the MICS-system. The multicast system should, however, be developed further as MICS-system evolves. en
dc.format.extent 70+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Monilähetysjärjestelmä erityisvälitysverkoille fi
dc.title Multicast System for Challenged Networks en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword monilähetysreititys fi
dc.subject.keyword haasteelliset verkot fi
dc.subject.keyword MICS fi
dc.subject.keyword viivesietoiset verkot fi
dc.subject.keyword MANET fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501031011
dc.programme.major Tietoverkko-ohjelmointi fi
dc.programme.mcode S381-3 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07626
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50422
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics