Learning Centre

Signal analysis of wind turbine acoustic noise

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Di Napoli, Carlo
dc.contributor.author Lehto, Panu
dc.date.accessioned 2014-12-29T12:57:47Z
dc.date.available 2014-12-29T12:57:47Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14832
dc.description.abstract In Finland wind turbines are becoming more common. Wind farms are built outside residential concentrations where wind conditions are strong enough for power production. Even though the locations are remote, turbines are sometimes erected near dwellings and therefore the generated noise emissions have to meet certain threshold levels. In order to ensure that the required noise levels do not exceed the limits, measurements have to be done. The most recent standard for wind turbine noise analysis is IEC 61400-11. In this thesis the tonal audibility of a turbine is assessed by the means of the standard. The analysis method requires background noise to have a steady frequency dis- tribution of energy within a critical band. Otherwise the calculations reveal sin- gle tones generating from the background noise. Variation of frequency between consecutive 10 second sections of the acquired signal is allowed, which makes it possible for tones with questionable audibility to be reported. en
dc.description.abstract Tuuliturbiinien määrä lisääntyy Suomessa. Tuulipuiston rakentamisen edellytyksinä ovat suotuisat tuuliolosuhteet ja tarpeeksi suuri vapaa alue. Asutuskeskuksien ulkopuolella kuitenkin esiintyy yksittäisiä asuntoja, joiden takia turbiineista lähtevä melutaso ei saa ylittää määrättyjä raja-arvoja. Turbiinin tuottaman melu mitataan, jotta voidaan varmistaa vaadittujen tasojen alitus. Viimeisin standardi tuuliturbiinimelun analysoimiseksi on IEC 61400-11. Tässä diplomityössä on määritelty turbiinin tuottama kapeakaistaisen melun kuuluvuus standardin avulla. Taustamelun energian jakautuminen tasaisesti kriittisen kaistan leveydelle on edellytys laskennan onnistumiselle. Jos vaihtelevuus taajuuspiikkien välillä on suurta analyysitapa löytää ääneksiä taustamelusta. Laskentamalli sallii yksittäisen ääneksen taajuusvaihtelun 10 sekunnin pituisten näytteiden välillä. Tämä mahdollistaa kapeakaistaisuuden löytymisen, vaikka sen kuuluvuudesta ei ole varmuutta. fi
dc.format.extent 73 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Signal analysis of wind turbine acoustic noise en
dc.title Tuuliturbiinin akustisen melun signaalianalyysi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword acoustic noise en
dc.subject.keyword acoustic measurements en
dc.subject.keyword signal analysis en
dc.subject.keyword narrow band en
dc.subject.keyword wind turbines en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412303351
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92968
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51123
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse