Sound Synthesis in Working Machine Simulators

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mignot, Rémi
dc.contributor.author Mäntyniemi, Ville
dc.date.accessioned 2014-12-29T12:37:55Z
dc.date.available 2014-12-29T12:37:55Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14826
dc.description.abstract This thesis aims to improve the sound environment in working machine simulators. Modern simulators are visually and operationally extremely advanced and realistic, but the sound environment is still limited. By improving the sounds in these simulators, the simulators can grow into exceptionally realistic training tools with the ability to fully educate future operators in a completely safe environment. Existing sounds are improved and new sounds are created for three different simulator types: a forest harvester and forwarder simulator, a drill rig simulator, and a truck-mounted hydraulic platform simulator. The main sound types synthesized are hydraulic sounds, drilling sounds, feeding and delimbing sounds (forest machines), and basic contact sounds. Linear predictive coding is used throughout the project in synthesizing several different sounds, including hydraulic sounds and harvester sounds. Spectral subtraction is also widely utilized in creating noiseless contact sound samples required in the forwarder simulator. Other methods used include filtering, amplitude envelope extraction, and peak detection. en
dc.description.abstract Tässä työssä pyritään parantamaan työkonesimulaattoreiden äänisynteesiä. Nykypäivän simulaattorit ovat visuaalisesti ja toiminnaltaan erittäin kehittyneitä, mutta niiden äänimaailma on vielä realistisuuden kannalta puutteellinen. Parantamalla simulaattoreiden ääniympäristöä simulaattorit voivat ottaa suuria kehitysaskelia ja saavuttaa roolin täysin realistisina opetustyökaluina, joiden avulla tulevat koneenkuljettajat voidaan kouluttaa täysin realistisessa, mutta turvallisessa ympäristössä. Työssä parannetaan simulaattoreiden olemassaolevia ääniä sekä luodaan täysin uusia ääniä kolmelle eri simulaattorityypille: metsäkonesimulaattori, porauskonesimulaattori sekä nostolavalaitesimulaattori. Oleellisimmat syntetisoidut äänet tässä projektissa ovat hydrauliset äänet, porausäänet, syöttö- ja karsintaäänet (metsäkoneet) sekä kontaktiäänet. Työssä hyödynnetään useita eri signaalinkäsittely- sekä äänisynteesimenetelmiä, kuten lineaariprediktiota, suodatusta, spektrivähentämistä ja huipuntunnistusta. Lineaariprediktiota käytetään äänisynteesissä huomattavan paljon työn aikana, erityisesti hydraulisten äänien ja metsäkoneäänien parissa. fi
dc.format.extent 60+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Sound Synthesis in Working Machine Simulators en
dc.title Työkonesimulaattoreiden äänisynteesi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword acoustics en
dc.subject.keyword drilling en
dc.subject.keyword forestry machines en
dc.subject.keyword hydraulics en
dc.subject.keyword simulators en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412303345
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account