Inter-subject correlation of MEG data during movie viewing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Parkkonen, Lauri
dc.contributor.author Suppanen, Emma
dc.date.accessioned 2014-12-29T12:35:32Z
dc.date.available 2014-12-29T12:35:32Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14825
dc.description.abstract Inter-subject correlation (ISC) is a measure for shared brain activity between subjects. ISC method is a data-driven approach that has been widely exploited to study brain responses to natural stimuli using functional magnetic resonance imaging (fMRI) but only scarcely utilizing magnetoencephalography (MEG). Natural stimuli are often too complex to be modelled explicitly but they are very useful in probing higher cognitive processes such as those supporting social interaction. The inter-subject correlation method was used in this Thesis to analyze MEG recordings of eight movie spectators. ISCs were assessed from the envelopes of the MEG signals in four frequency ranges (8--12, 14--22, 26--40 and 60--85 Hz) and from the steady-state response elicited by the 24-Hz frame rate of the movie. Correlations were calculated at source level from time courses obtained with minimum-norm estimate (MNE). Statistically significant correlations up to 0.22 plusminus 0.03 were found. They occurred mainly in early visual, motor, and somatosensory cortices. en
dc.description.abstract Koehenkilöiden välinen korrelaatio (ISC) on eräs tunnusluku sille, kuinka samankaltaista koehenkilöiden aivotoiminta on. Aineistolähtöisenä menetelmänä koehenkilöiden välisten korrelaatioiden tarkastelu sopii luonnollisista koeasetelmista kerättävän datan analysointiin, sillä se ei tarvitse tietoa ärsykkeistä. Luonnolliset ärsykkeet ovat otollisia tutkittaessa monimutkaisia kognitiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi muistia tai sosiaalista kanssakäymistä, mutta usein liian monisyisiä mallinnettaviksi täsmällisesti. Koehenkilöiden välisten korrelaatioiden laskeminen on laajasti käytössä toiminnallista magneettiresonanssikuvantamista (fMRI) hyödyntävissä tutkimuksissa, mutta magnetoenkefalografialla (MEG) mitattuun dataan sitä on sovellettu vain muutaman kerran. Tässä diplomityössä koehenkilöiden välisiä korrelaatioita käytettiin kahdeksalta elokuvaa katsoneelta koehenkilöltä MEG:lla mitattujen aivovasteiden analysointiin. Korrelaatiot laskettiin neljällä eri taajuuskaistalla (8--12 Hz, 14--22 Hz, 26--40 Hz and 60--85 Hz) MEG-signaalien verhokäyristä, sekä lisäksi elokuvan 24 Hz:n kuvataajuuteen liittyvästä näköaivokuoren jatkuvasta vasteesta. Korrelaatiot selvitettiin lähdepisteittäin aivokuorelle miniminormimenetelmällä estimoiduista tunnusluvuista. Suurimmat tilastollisesti merkittävät korrelaatiot (jopa 0.22 plusminus 0.03) löydettiin pääasiallisesti varhaisilta näkö-, liike- ja tuntoaivokuorilta. fi
dc.format.extent 56+7
dc.language.iso en en
dc.title Inter-subject correlation of MEG data during movie viewing en
dc.title Koehenkilöiden välisten korrelaatioiden laskeminen elokuvakatselun aikana kerätystä MEG-datasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword magnetoencephalography (MEG) en
dc.subject.keyword inter-subject correlation (ISC) en
dc.subject.keyword minimum norm estimate (MNE) en
dc.subject.keyword envelope correlation en
dc.subject.keyword movie en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412303344
dc.programme.major Biologinen tekniikka fi
dc.programme.mcode F3013 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Parkkonen, Lauri
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account