Differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys AES-salausalgoritmia vastaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskinen, Lauri
dc.contributor.author Rantala, Antti
dc.date.accessioned 2014-12-29T12:30:10Z
dc.date.available 2014-12-29T12:30:10Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14823
dc.description.abstract Tiedon joutuminen ulkopuolisten tahojen haltuun halutaan usein estää käyttämällä salausalgoritmeja. Symmetriset salauslalgoritmit ovat eräs tapa suorittaa salaus. Symmetriset salausalgoritmit käyttävät salaukseen ja salauksen purkamiseen samaa salausavainta. Differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys on sivukanavahyökkäys. Sivukanavahyökkäyksissä käytetään hyväksi sauslaitteen vuotamaa tietoa. Differentiaalisessa tehoanalyysihyökkäyksessä hyväksikäytetään elektronisen salauslaitteen tehonkulutuksen riippuvuutta laitteen käyttämästä salausavaimesta. Hyökkäyksellä on mahdollista selvittää salauslaitteen käyttämä salausavain. Differentialiseen tehoanalyysihyökkäykseen tarvitaan salauslaitteen salaamaa salattua tietoa ja tehonkulutusmittauksia laitteesta. Hyökkäykseen tarvitaan oskilloskooppi ja tietokone, joiden avulla mitataan salauslaitteen tehonkulutus ja suoritetaan laskenta. Salatun tiedon ja avainarvausten avulla lasketaan salauslaitteen mahdollisesti tuottamia välituloksia. Välitulosten avulla arvioidaan salauslaitteen tehonkulutusta. Korrelaatioanalyysillä tunnistetaan oikea avainarvaus. Tässä työssä suoritettiin differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys kahta AES-salauslaitetta vastaan. Salauslaitteen salausavain saatiin selville yhdellä kolmesta kokeillusta AES-toteutuksesta. fi
dc.description.abstract It is often desirable that information is not readable by outsiders. To make information unreadable for outsiders an encryption algorithm is used. Symmetric encryption algorithms uses secred key for encryption and decryption. Differential power analysis attack is a side-channel attack. The attack takes advantage of information about the secret key that leaks trough encryption device's power consumption. Goal of the attack is to find the secret key. Encrypted information and power consumption measurements are needed for differential power analysis attack. An oscilloscope is used to measure the encryption device's power consumption. A computer is used to calculate results. Possible intermediate values are calculated by encrypted information and key guesses. Intermediate values are used to approximate power consumption of the encryption device. Correlation analysis is used to distinguish the correct key guess. In this work differential power analysis attack is performed against two different AES encryption devices. Secret key was found while using one of the three AES implementations that are investigated. en
dc.format.extent 55 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Differentiaalinen tehoanalyysihyökkäys AES-salausalgoritmia vastaan fi
dc.title Differential power analysis attack against Advanced Encryption Standard en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword differentiaalinen tehoanalyysi fi
dc.subject.keyword sivukanavahyökkäys fi
dc.subject.keyword AES fi
dc.subject.keyword tehonkulutuksen arviointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412303342
dc.programme.major Mikro- ja nanoelektroniikka fi
dc.programme.mcode S3010 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ryynänen, Jussi
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account