Learning Centre

Flyback transformer of an auxiliary power supply in photovoltaic inverters

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mattila, Simo
dc.contributor.author Vilkki, Markus
dc.date.accessioned 2014-12-29T12:18:23Z
dc.date.available 2014-12-29T12:18:23Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14821
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli suunnitella flyback-muuntajat kahdelle flyback-teholähteelle, jotka ovat osa aurinkosähkövaihtosuuntaajan apujänniteteholähdettä. Suunnittelussa tuli erityisesti kiinnittää huomiota komponenttien kustannustehokkuuteen sekä toiminnan luotettavuuteen. Suunniteltavien komponenttien toiminnasta tuli myös varmistua laboratoriomittauksin. Kustannustehokkuutta etsittiin mitoituksissa käyttämällä kolmoiseristettyä johdinta ainoastaan käämeissä, jotka vaativat turvaerotuksen muista piireistä sekä valitsemalla magneettisten ferriittisydänten valmistajiksi kiinalaisia vaihtoehtoja. Alkuarvojen, laskettujen parametrien sekä valittujen ominaisuuksien perusteella suunniteltiin kuusi erilaista mitoitusta. Suunniteltujen komponenttien koon havaittiin vaikuttavan kustannuksiin siten, että suurimmat komponentit olivat arvokkaimpia. Lisäksi, monisäikeinen kolmoiseristetty käämilanka osoittautui arvokkaimmaksi yksittäiseksi materiaaliksi komponenteissa. Komponenttien suunniteltujen ominaisuuksien havaittiin vastaavan hyvin mitattuja arvoja. Suunnitellut komponentit myös toimivat vikaantumatta osana flyback-teholähteitä. Toisen flyback-teholähteen mitattujen kytkentätaajuuksien perusteella kuitenkin havaittiin, että mitoitusten keskinäisinduktanssin tulisi olla jonkin verran pienempi, jotta toiminnan luotettavuudesta pystyttäisiin varmistumaan käytännössä. Mitatuista käämiresistansseista havaittiin useasta säikeestä koostuvan käämilangan pienentävän vaihtovirtaresistanssin kasvua sekä siten myös käämitysten kuparihäviöiden suuruutta. Tästä varmistuttiin mittaamalla alhaisempia lämpenemiä komponenteista, joissa käytettiin useasta säikeestä koostuvaa käämilankaa verrattuna vastaaviin yksittäisellä johtimella toteutettuihin komponentteihin. Työn tulosten perusteella kaksi mitoitusta valittiin aurinkosähkövaihtosuuntaajassa tapahtuviin mahdollisiin jatkomittauksiin. fi
dc.format.extent 10 + 97
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Flyback transformer of an auxiliary power supply in photovoltaic inverters en
dc.title Aurinkosähkövaihtosuuntaajan apujänniteteholähteen flyback-muuntaja fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword flyback transformer en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword power supply en
dc.subject.keyword winding en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412303352
dc.programme.major Sähkökäytöt fi
dc.programme.mcode S3016 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07415
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50425
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics