Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tasanen, Mikko
dc.contributor.author Berg, Emilia
dc.date.accessioned 2014-12-29T08:32:23Z
dc.date.available 2014-12-29T08:32:23Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14806
dc.description.abstract Tyypin 1 diabetesta sairastavan henkilön sitoutuminen tiheään päivittäiseen verensokeripitoisuuden omaseurantaan on avainasemassa sairauden menestyksekkäälle hallinnalle. Diabeetikon tulisi voida mitata verensokerinsa helposti ja luotettavasti missä ja milloin vain, mutta nykyiset verensokerimittarit eivät kannusta käyttäjiä tiheisiin mittauksiin. Tämä diplomityö kirjoitettiin käyttäjäystävällisen verensokerimittarin tuotekehitysprosessin tueksi. Työssä kartoitettiin kirjallisuudesta verensokerin mittaustekniikoita, selvitettiin kyselytutkimuksella käyttäjien tarpeita ja arvioitiin käyttäjäkeskeisesti markkinoilla olevia liuskakasetillisia verensokerimittareita. Havaittiin, että mittaustekniset haasteet rajoittavat verensokerimittarin toteuttamista käyttäjien tarpeiden mukaisiksi, mutta ohjelmiston ja laitteiston innovatiivisella suunnittelulla voidaan saavuttaa käytettävyysetuja nykyisiin verensokerimittareihin verrattuna. Diplomityön tuloksena muodostetun tuotekonseptin keskeisiä piirteitä ovat älykäs ja joustava käyttöliittymä, joka tukee diabeetikkoa hoitopäätöksissä, ja kätevä muotoilu, joka mahdollistaa mittauksen tekemisen liikkeessä ja ilman laskutilaa. Koska käyttäjät haluavat kuluttaa mahdollisimman vähän aikaa diabeteksen hallintaan, täytyy verensokerimittarin uusien toiminnallisuuksien olla joko aikaa säästäviä tai tuoda muuta ilmeistä lisähyötyä käyttäjälle, kuten helpotusta epävarmuuteen verensokeritason heilahteluista. fi
dc.description.abstract For the successful management of type 1 diabetes, it is crucial that the patient is committed to frequent self-monitoring of their blood glucose level. A blood glucose measuring device should therefore enable the user to perform measurements anywhere, anytime, but the design of current blood glucose meters does not encourage this. This Master’s Thesis was written to support the product development process of a user-friendly blood glucose meter. Blood glucose measurement technologies were reviewed from the literature, user needs were recognized with a user questionnaire and current commercial all-in-one blood glucose meters were evaluated from a user-centred perspective. It was discovered that a shortage of sufficiently accurate measurement technologies is the main limitation to producing a blood glucose meter that optimally meets user needs. However, with innovative software and hardware design, a usability advantage to current blood glucose meters can be achieved. The main features of the product concept established as a result of this Master’s Thesis include a smart and flexible user interface, which supports the daily decision making of diabetes self-care, and a convenient hardware design, which allows the user to measure their blood glucose on-the-go. As the users want to spend as little time and effort for managing their diabetes as possible, any new functionality in a blood glucose meter design must either save time or provide a significant advantage that the user can appreciate, such as reducing insecurity over blood glucose fluctuations. en
dc.format.extent 90+17
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu fi
dc.title User-centred concept design of a blood glucose meter en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tyypin 1 diabetes fi
dc.subject.keyword verensokerimittari fi
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword käyttäjätutkimus fi
dc.subject.keyword glukoosianturi fi
dc.subject.keyword liuskakasetti fi
dc.subject.keyword type 1 diabetes en
dc.subject.keyword blood glucose meter en
dc.subject.keyword user-centred design en
dc.subject.keyword user research en
dc.subject.keyword glucose sensor en
dc.subject.keyword strip cassette en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412293331
dc.programme.major Biotroniikka fi
dc.programme.mcode S3037 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Laurila, Tomi
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account