Ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lohikko, Tobias
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:22:58Z
dc.date.available 2011-11-14T11:22:58Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/147
dc.description.abstract Tutkielman aiheena ovat ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä. Tutkielmassa analysoidaan alun perin vuonna 1996 käyttöönotettua jäteveroa, vuoden 2008 alusta käyttöönotettua henkilöautojen autoveroa ja ehdotettua henkilöauton ajoneuvoveron perusveroa. Käsiteltävät verot on valittu toisaalta niiden ajankohtaisuuden ja toisaalta niiden käsittelyn mahdollistamien ympäristöverotuksen epäkohtien ja teoreettisten näkökulmien esiintuomisen johdosta. Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kunkin käsiteltävän veron arviointi ympäristöpolitiikan välineenä. Arviointi on ensisijaisesti oikeustaloustieteellisiä työkaluja hyödyntävää veron teoreettista arviointia, mutta jo käytössä olevien verojen vaikuttavuutta arvioidaan myös muutamien käytettävissä olevien aineistojen pohjalta. Toinen tavoite on suomalaisessa ympäristöverotuksessa tapahtuneen kehityksen arviointi vertailemalla vanhemman jäteveron ja uudempien auto- ja ajoneuvoverojen laadinnassa tehtyjä ratkaisuja. Luvussa kaksi esitellään lyhyesti kaikki tämänhetkiset suomalaiset ympäristöverot. Lisäksi luvussa esitellään tutkielman noudattama ympäristöverojen tyyppijaottelu, luonnehditaan ympäristöverojen eri tyyppejä lyhyesti ja otetaan kantaa tyyppijaottelujen käyttökelpoisuuteen. Luvussa kolme tarkastellaan verojen käsittelyssä käytettäviä oikeustaloustieteellisiä työkaluja. Luvussa neljä perehdytään jäteveroon. Käsittely tapahtuu luvun kolme työkaluja hyödyntäen ja siinä kiinnitetään myöhemmin käsiteltävien verojen tapaan huomiota veroperusteeseen, verotasoon, soveltamisalaan ja veron vaikuttavuuteen. Auto- ja ajoneuvoveroista poiketen jäteveron kohdalla luodaan katsaus myös veroon sen alkuperäisen säätämisen jälkeen tehtyihin muutoksiin. Luvussa viisi tutustutaan henkilöautojen verotukseen. Ensimmäisenä analysoidaan uudistunutta autoveroa ja toisena uudistettavaa ajoneuvoveron perusveroa. Lopuksi pohditaan henkilöautojen autoverotuksen mahdollisia kehityssuuntia. Luku kuusi keskittyy jäteveron ja henkilöautojen auto- sekä ajoneuvoveron perusveron vertailuun. Luvussa seitsemän esitetään tutkielman pohjalta nousseet päätelmät. fi
dc.format.extent 74
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword environment
dc.subject.keyword ympäristö
dc.subject.keyword environmental policy
dc.subject.keyword ympäristöpolitiikka
dc.subject.keyword taxation
dc.subject.keyword verotus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151059
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon ympäristöpolitiikka
dc.subject.helecon environmental policy
dc.subject.helecon vero-oikeus
dc.subject.helecon fiscal legislation
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.ethesisid 12015
dc.date.dateaccepted 2008-09-25
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account