Learning Centre

Talonrakennushankkeiden hiilijalanjäljen tavoitteen asettaminen ohjelmointivaiheessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pennanen, Ari
dc.contributor.author Tikkanen, Kari
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:48:03Z
dc.date.available 2014-12-23T08:48:03Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14784
dc.description.abstract Talonrakennushankkeiden merkittävimmät ympäristövaikutuksiin liittyvät päätökset tehdään hankkeen ohjelmointivaiheessa. Päätöksentekijät tarvitsevat vaihtoehtojen arvioimisessa informaatiota eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Tästä huolimatta ovat käytössä olevat ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät ja työkalut suunnitelmien tuloksiin perustuvia. Tavoitehintamenettelyn periaatteita talonrakennushankkeiden kustannusten hallintaan soveltava TAKU™-ohjelmistojärjestelmä muodostaa tietoyhteyden ohjelmointivaiheen lähtötietojen ja suunnitteluvaiheen tulosten välillä mahdollistaen standardien asettamien vaatimusten mukaisen rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutusten arviointimallin muodostamisen ohjelmointivaiheessa. Työ selvittää standardien asettamat vaatimukset rakennusten elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnille ja muodostaa arvioinnissa tarvittavien lähtötietojen vähimmäisvaatimukset. Vastaavasti työ kartoittaa ohjelmointivaiheessa tiedossa olevat lähtötiedot ja TAKU™-ohjelmistosta saatavat välitulosteet. Yhdistämällä arvioinnissa vaaditut vähittäisvaatimukset, TAKU™-ohjelmistosta saatavat tulokset ja esittämällä periaatteet puuttuvien lähtötietojen muodostamiselle esitetään ensi kerran, miten ohjelmointivaiheessa voidaan arvioida rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen. Työn tuloksena on standardien mukaisen laskentamallin muodostaminen periaatetasolla. Laskentamallin periaatteet esitetään havainnollistavin esimerkein, jotka kuvaavat laskentaperiaatteiden toimivuutta. Esimerkit perustuvat aitoihin lähtötietoihin käytettävien ympäristöselosteiden ja havainnollistaen periaatteiden selkeyttä sekä esittämällä TAKU™-ohjelmiston ja kestävän rakentamisen standardiperheen yhteyden. Toissijaisena tuloksena on TAKU™-ohjelmiston toiminta-alueen laajuuden kasvattaminen kustannushallinnan ulkopuolelle. Periaatteet eivät vielä mahdollista valmiin mallin hyödyntämistä, vaan jatkotutkimustarpeena on mallin periaatteiden mukaisen rakennustason kattavan laskentamallin muodostaminen ja sen testaaminen. fi
dc.description.abstract The most important environmental decisions in a construction project are made in the programming phase. To assess the different programming alternatives must decision-makers have access to the relevant information of the consequences of their decisions. Despite this are current environmental assessment methods or tools based on the results of the design process. The target costing methods of the construction cost-based TAKU™-software provide an information link between the programming phase and the design results, thus enabling the assessment of the environmental burdens according to the sustainable construction standards in the programming phase. The thesis examines the normative guidelines for the environmental assessment of a buildings life cycle as well as the information required to perform the assessment. Further it establishes the initial information in the project brief at hand in the programming phase and the results that can be gathered from the TAKU™-software based on the initial brief. By combining the minimal information rewuirements for the environmental assessment with the information provided and gathered through the TAKU™-software it establishes for the first time how a standard-based environmental assessment can be performed in the programming phase. As a result of the thesis the principles of a standard-based assessment method are presented. The principles of the assessment model are demonstrated with examples based on actual information from environmental product declarations and TAKU™-calculations to visualize the connections between the programming phase and the environmental indicator. A secondary result of the thesis is expanding the scope of the TAKU™-software beyond cost management. The principles presented in this thesis do not as such provide a working model, thus is the natural direction for future research the creation of the model described and the testing of it. en
dc.format.extent 69 + 21
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Talonrakennushankkeiden hiilijalanjäljen tavoitteen asettaminen ohjelmointivaiheessa fi
dc.title Carbon footprint target setting for buildings in the program phase en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword elinkaariarviointi fi
dc.subject.keyword tavoitehintamenettely fi
dc.subject.keyword hiilijalanjälki fi
dc.subject.keyword rakennus fi
dc.subject.keyword kestävä rakentaminen fi
dc.subject.keyword kasvihuonekaasupäästöt fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233312
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_11197
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50434
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse