Venäläisyysaste suomalaisen telakan laivatoimituksissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nallikari, Matti
dc.contributor.author Takainen, Janne
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:40:40Z
dc.date.available 2014-12-23T08:40:40Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14773
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee venäläisten kotimaisuusastevaatimusten vaikutusta suomalaisen telakan toiminnalle. Työn tavoitteena on valita suomalaiselle telakalle Venäjältä alihankittavat työvaiheet ja komponentit niin, että valinnat sopivat telakan strategiaan ja mahdollistavat sen tehokkaan toiminnan pitkällä aikavälillä. Työssä aihetta lähestytään ulkoistamisen teorian kautta, jolloin yritysstrategian ja toimin-taympäristön vaikutus päätöksiä tehtäessä on merkittävä. Työn tutkimusvaihe tehtiin Arctech Helsinki Shipyardilla, jossa osasto- ja projektipäälliköille tehdyn kaksivaiheisen kyselytutkimuksen avulla selvitettiin telakan menestykselle merkittävimmät laivaprojektin osat. Telakan toimintaympäristöä tutkittiin Porter-analyysiin perustuvilla teemahaastatteluilla, jotka tehtiin telakan hankinta- ja myyntijohtajille sekä Aalto-yliopiston meritekniikan laitoksen professorille. Tutkimusten mukaan Arctech Helsinki Shipyardin tärkeimmät kilpailuvaltit ovat huipputeknologian soveltaminen laivaprojekteissa sekä laivojen toimitus sovitussa aikataulussa. Näiden tavoitteiden tehokas saavuttaminen vaatii perussuunnitteluvaiheiden ja sähkö- sekä konevarustelun valmistussuunnittelun tiivistä yhteistyötä, jolloin niiden suorittaminen mahdollisimman lähellä Arctechia on ensiarvoisen tärkeää. Parhaita vaihtoehtoja venäläiselle alihankinnalle työvaiheista ovat maalaus, sisustusvarustelu sekä rungonkoonnin työvaiheet. Komponenteista ja materiaaleista sopivimpia taas ovat ne, joiden teknologia on yksinkertaista, räätälöintitarve vähäistä sekä vaikutus muiden komponenttien toimintaan on pieni. Venäläisille kotimaisuusastevaatimuksille ei ole olemassa virallisia säädöksiä tai oikeuskäytäntöä, mutta niitä tavataan toisinaan Venäjän pohjoisosien öljykenttiä operoivien yritysten laivaerittelyissä. Vaatimuksissa ei myöskään ole tarkkoja kriteerejä siitä, minkälaiset yritykset lasketaan venäläisiksi. Pääsääntöinä ovat ilmeisesti tuotteen valmistaminen Venäjällä tai yrityksen 100 prosenttinen venäläinen omistus ja tuotteen osittainen valmistus Venäjällä. Toimittajamarkkinatutkimuksessa toimittajia löydettiin luokituskustannuksille, työveneelle, teräksille, kaapeleille, palo-, lämpö-, ja äänieristykselle, pää- ja jakotauluille sekä automaatiosysteemille. fi
dc.description.abstract This master’s thesis deals with the impact of the Russian domestic content regula-tions on the operations of a Finnish shipyard. The objective is to choose work phases and components to be subcontracted from Russia in a way that the choices fit the strategy of the yard, and allow effective operating in the long term. The study made in this thesis applies the theory of outsourcing, so that corporate strategy and the effect of the business environment can be taken in to account in decision-making. The research phase of this thesis studies Arctech Helsinki Shipyard. A two-phase survey was given to department and project managers of Arctech to determine which work phases of ship project are the most significant for success. The business environment of the shipyard was studied using Porter-analysis based interviews with Arctech main executives and professor of marine technology in Aalto University. The studies indicated that the competitive advantage of Arctech Helsinki Shipyard comes from application of the latest technology in ship projects and delivering ships on schedule. To achieve these goals efficiently Arctech must ensure co-operation of all basic design activities with detail design of electrics and machinery, and keep them in its immediate proximity. Better options for Russian subcontracting are work force for painting, hull erection and interior outfitting. Arctech should also search Russian suppliers for components and materials with simple technology, low need for customization and small effect on operation of other components. Russians domestic content regulations have no formal legislation or case law. Still they are sometimes found in ship specifications used by companies operating oil fields in northern Russia. Regulations neither have specific criteria for deciding whether supplier is Russian or not. As a rule, 100 percent Russian ownership or manufacturing of the product in Russia qualifies the supplier. A supplier market research was also conducted. The study indicated promising sup-pliers for classification, workboat, steels, cables, thermal-, sound- and fire insula-tion, main and distribution switchboards and integrated automation system. en
dc.format.extent 83+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Venäläisyysaste suomalaisen telakan laivatoimituksissa fi
dc.title Russian content in subcontracting of Finnish shipyard en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ydinosaaminen fi
dc.subject.keyword venäläiset kotimaisuusastesäädökset fi
dc.subject.keyword ulkoistaminen fi
dc.subject.keyword laivanrakennus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233300
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account