Learning Centre

Valo inspiraation lähteenä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Korpihete, Jukka
dc.contributor.author Soini, Hinni
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:06:48Z
dc.date.available 2014-12-23T08:06:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14767
dc.description.abstract Valo on merkityksellistä, inspiroivaa ja ihmismieltä kiehtovaa. Opinnäytetyö käsittelee valaisinsuunnittelua korostaen valon merkitystä inspiraation ja suunnittelun lähteenä. Aihetta taustoitetaan avaamalla valon merkityksiä ja vaikutuksia; kuinka se kokoaa ihmisiä ympärilleen, luo tilan ja vaikuttaa elämänlaatumme henkisesti sekä fyysisesti. Valaistusta käsittelevä osio avaa valaistuksen estetiikkaa ja ergonomiaa sekä valaisimien erityyppisiä käyttötarkoituksia. Opinnäytetyön keskeisimmässä osassa eritellään valon luonteenpiirteitä. Valon luonnetta ja sen erilaisia ilmenemismuotoja tarkastellaan arkkitehtuurin, teoksien ja valaisimien kautta. Kuvaesimerkkien avulla havainnollistetaan valon luonteen ominaisuuksien monipuolista käyttöä. Opinnäytetyössä pohditaan myös valonlähdemaailmassa tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuutta ekologisuuden sekä käytettävyyden kannalta. Valaisimen suunnittelussa painottuu tekijän mielenkiinto erilaisten heijastuspintojen käyttöön sekä valon hallinta rajaamalla ja ohjaamalla valoa. Opinnäytetyön produktiivisena osana esitellään prototyyppi valaisimesta. fi
dc.description.abstract Light has always been meaningful, inspiring and fascinating to the human mind. This thesis focuses on the importance of light as a source of inspiration and starting point in design. The topic is approached by reflecting the significance and meaning of light; how it gathers us around, defines space and affects us mentally and physically. The thesis examines the aesthetics and ergonomics of lighting as well as the various purposes of lamps. The most essential part of the thesis specifies the characteristics of light and its various manifestations by looking at examples in architecture, artwork and lighting design. The images and illustrations exemplify the manifold utilisation of ligth’s natural features. This thesis also includes considerations in regard to the changes in the world of light sources, and the future of light sources from sustainability and usability point of view. Regarding the design of the lamp, the focus is on the author’s interest in exploring different reflecting surfaces and controlling light by limiting and directing the light source. As the physical product for this thesis a lamp prototype is presented. en
dc.format.extent 171+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valo inspiraation lähteenä fi
dc.title Light - a source of inspiration en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword valo fi
dc.subject.keyword valaisin fi
dc.subject.keyword valaistus fi
dc.subject.keyword inspiraatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233295
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Järvisalo, Jouko
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse