Kuuluuko taide kaikille? Tutkimus maallikkotaidepuheesta ja demokraattisen taidemaailman mahdollisuudesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sederholm, Helena
dc.contributor.author Nykänen, Asta
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:32:43Z
dc.date.available 2014-12-23T07:32:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14747
dc.description.abstract Maisterin opinnäytteessäni tarkastelen taidekasvattajan paikkaa taidemaailman ja taidemaallikkojen eli ei-ammattilaisten välissä. Taidealan ammattilaisena olen omaksunut institutionaalisen taidekäsityksen. Kuitenkin taidekasvattajana toimin pääosin taidemaallikkojen parissa. Maallikkokäsitykset taiteesta poikkeavat ammattilaiskäsityksestäni, eikä kaikkia taide ylipäätään edes kiinnosta. Tämä hämmennyksen paikka on työn lähtökohta: kasvatanko institutionaaliseen taidekäsitykseen ja toisaalta sellaiseen taidesuhteeseen, jossa taiteeseen täytyy suhtautua myönteisesti? Mitä ihmiset itse ajattelevat taiteen merkityksellisyydestä ja sen määrittelyvallasta? Tutkimuksessani kysyn, miten maallikoiden taidepuheessa ilmenee suhtautuminen taiteen rajojen määrittelemiseen liittyvään vallankäyttöön. Aineistona käytän laajaa taideaiheisesta kommentointia, joka syntyi syksyllä 2013 sosiaalisessa mediassa tv-ohjelma Docventuresin Facebook-sivuilla. Analysoin tätä valmiiksi olemassa olevaa aineistoa laadullisen teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Käytän teoreettisina työkaluinani kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian käsitteitä, joita ei nykyhetken taidekasvatuspuheessa juuri käytetä. Taidemaailma on järjestelmä, joka perustuu omaan autonomiseen valtaansa määritellä taiteen rajat. Kulttuuria demokratisoimalla taidemaailman määrittelemän taiteen vastaanottamiseen ja saavuttamiseen tarjotaan kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus. Kulttuuridemokratia on puolestaan erilaisten taidemuotojen tasa-arvoa: jonkun tahon määrittelemä taide ei ole toisten taidetta arvokkaampaa. Kulttuuridemokratian relativistisen näkemyksen kulttuurista voi nähdä siis uhkana taidemaailman asemalle. Taiteen määrittelyvaltaan kietoutuvat mm. kysymykset hyvästä mausta, taiteen kaanonista ja nykykansantaiteesta. Taidekasvatus peilautuu tutkimuksessa toisaalta elitismiin, toisaalta populismiin. Analysoimani taidekommentointi on hyvin erilaista kuin ammatillinen taidepuhe. Aineistoni taidemaallikkopuheessa taidetta määriteltiin pääosin henkilökohtaisista lähtökohdista. Kommentoijien kriittisyys kohdistui ennen muuta nykytaiteen vaikeaselkoisuuteen ja taidepiirien liialliseen hyvään kulttuuritahtoon. Kulttuurin demokratisoinnin ja kulttuuridemokratian ihanteet ilmenevät tuloksissani toisiinsa kietoutuneina. Totean työssäni, että taidekasvattajan on tärkeää kohdata taidemaallikkopuheen kriittisyys myös hyvää kulttuuritahtoa osoittaessaan. Pohdin taiteesta pitämisen ja ei-pitämisen sosiaalista merkitystä ja elitismin tuottamista myös yleisöstä käsin. Tarjoamalla konkreettisia välineitä monenlaisen taiteen tarkasteluun taidekasvatus voi lisätä merkitykselliseltä tuntuvan taiteen määrää ja kulttuurista suvaitsevaisuutta. Kasvatuksen tehtävä ei ole kuitenkaan luoda kasvatettavalle taidesuhdetta, vaan kehittää jo olemassa olevaa taidesuhdetta antoisammaksi ja tietoisemmaksi yhdessä kasvatettavan kanssa. fi
dc.format.extent 116 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kuuluuko taide kaikille? Tutkimus maallikkotaidepuheesta ja demokraattisen taidemaailman mahdollisuudesta fi
dc.title Is art for everyone? A study on laypeople's artspeak and a possibility for a democratic artworld en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword taidemaallikkous fi
dc.subject.keyword taidemaailma fi
dc.subject.keyword kulttuurin demokratisoiminen fi
dc.subject.keyword kulttuuridemokratia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233275
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sederholm, Helena
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account