Kohtaamisia – tutkielma taidelähtöisestä menetelmästä sosiaalialalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Takkinen, Katri
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:31:31Z
dc.date.available 2014-12-23T07:31:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14737
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee taidelähtöisen menetelmän, kohtaamistaiteen, käyttöä sosiaalialan työssä. Kohtaamistaide on Laurea-ammattikorkeakoulun rekisteröity moniaistinen menetelmä. Aihetta tarkastellaan haastatteluaineiston ja kirjoittajan kokemusten pohjalta sekä saatavilla olevaan kohtaamistaiteen teoriaan nojaten. Tekijä on haastatellut sosionomia, joka käyttää kyseistä menetelmää työssään vanhuspalvelujen puolella. Kokonaisuudella tekijä pyrkii hahmottamaan omaa ammatti-identiteettiään sosiaalialan ja taidekasvatuksen osaajana. Tutkimuskysymys on, miten ohjaaja kohtaa kohtaamistaiteen avulla ryhmäläisen ja minkälainen rooli taiteella menetelmässä on? Aihetta käsitellään avaamalla estetiikan määritelmää, ja pohtimalla, kuinka taiteen käsitys muuttuu eri diskursseissa. Tekijä peilaa menetelmää taideterapiaan ja pohtii niiden eroavaisuuksia. Struktuuri on kohtaamistaiteessa taidetta merkityksellisempi, mutta taiteen luonnetta voisi menetelmässä kuvata terapeuttiseksi. Taide auttaa ohjaajaa kohtaamaan ryhmäläisen tavalla, joka ilman taidetta olisi tavoittamattomissa. Taiteellisten tavoitteiden sijaan menetelmän päämäärät tulevat sosiaalialan tavoitteista. Tutkielma esittelee pohdintaa taiteellisten menetelmien luonteesta sosiaalialalla. fi
dc.format.extent 56
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kohtaamisia – tutkielma taidelähtöisestä menetelmästä sosiaalialalla fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taiteellinen menetelmä fi
dc.subject.keyword sosiaaliala fi
dc.subject.keyword estetiikka fi
dc.subject.keyword ammatti-identiteetti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233265
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account