Kaiken korjaamisen käsikirja, Informaali oppiminen Youtube-kontekstissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Heinänen, Oona
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:31:12Z
dc.date.available 2014-12-23T07:31:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14735
dc.description.abstract Tutkielma kartoittaa informaalien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia ja ongelmakohtia. Aineistolähtöisessä tapaustutkimuksessa YouTuben tutoriaalivideot toimivat opinnäytetyön havainnointiaineistona. Tekijä rajaa tarkastelun kohteeksi neljä opetusvideota, joita hän analysoi laadukkuuden, vastavuoroisuuden ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmista. Tutkija syventää ymmärrystään aiheesta ja ilmiön eettisistä ulottuvuuksista tutkimusmatkansa aikana. Informaalin ja formaalin oppimisen yhdeksi keskeiseksi eroksi ilmenee motivaatioiden eroavaisuudet. Formaalissa opetuksessa motivaatio on usein ulkopuolelta tulevaa, kun taas informaaleissa ympäristöissä yhteisenä tekijänä on usein oppijan sisäinen motivaatio. Tekijä analysoi videoissa tapahtuvaa opettamista oman oppimisprosessinsa kautta, havainnoiden tarkasti videoita ja omia kokemuksiaan. Oppimiskokeilujen myötä tekijän ennakko-oletukset tutoriaalien informaalista opetusmuodosta syventyvät. Tekijä havaitsee, että YouTuben oppimisympäristö on myös ulkopuolisten esimerkiksi kaupallisten tahojen kontrolloima. Tutoriaalivideot nostattavat kysymyksiä opettamisen ja taidon käsityksistä. Tutkija pohtii, vaatiiko opettaminen käsityksen kasvattamisesta vai voiko kuka vain opettaa. Tutkielmassa esitetään esimerkkejä informaalin ja formaalin oppimisen kohtaamisesta. Tekijä vertaa vallassa olevaa institutionaalista oppimisympäristöä epämuodollisempiin oppimisympäristöihin ja selvittää mahdollisuuksia näiden sovelluksista. fi
dc.format.extent 43
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kaiken korjaamisen käsikirja, Informaali oppiminen Youtube-kontekstissa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword informaali oppiminen fi
dc.subject.keyword opettaminen fi
dc.subject.keyword YouTube fi
dc.subject.keyword internet fi
dc.subject.keyword tutoriaalivideot fi
dc.subject.keyword vastavuoroisuus fi
dc.subject.keyword kokonaisvaltaisuus fi
dc.subject.keyword kehollisuus fi
dc.subject.keyword itseohjautuvuus fi
dc.subject.keyword sisäinen motivaatio fi
dc.subject.keyword kontrolli fi
dc.subject.keyword taito fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233263
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvautu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account