Pala palalta herneen paloksi - erään prosessin kuvaus ja matkani nonsensen maailmaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Kähönen, Saara
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:25:30Z
dc.date.available 2014-12-23T07:25:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14733
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee nonsense-lorukirjan ideoimisprosessia ja sen herättämiä ajatuksia. Lähtökohtana on viehätys nonsenseen ja halu toteuttaa jotakin konkreettista. Tutkielman tarkoitus on toimia taustatutkimuksena lorukirjan toteuttamiseen. Tutkielmani nimi Pala palalta herneen paloksi viittaa toisaalta työskentelyprosessin koostumiseen pienistä paloista, ja toisaalta nonsenselle tyypillisiin sanaleikkeihin. Nonsense leikkii kielellä ja merkityksillä usein kyseenalaistaen ja alleviivaten vallitsevia sääntöjä ja normeja. Nonsense on nurinkurisuutta ja järjettömyyttä, kaipuuta pois liiasta rationaalisuudesta. Nonsensen ajatukset heijastuvat tutkielmassa vahvasti myös lorukirjan ideointiprosessiin. Tutkielma perustuu subjektiiviseen kokemukseen. Menetelminä tutkielmassa on käytetty muistelemista ja kirjoittamalla ymmärtämistä jotka toisaalta saavat vaikutteita myös taiteellisesta toiminnasta. Tutkielma lähestyy laadullista sisällön analyysiä, ja siinä voidaan nähdä piirteitä myös autoetnografisesta tutkimuksesta. Tutkielma etenee kuitenkin ideointiprosessin johdattelemana, ja lähestyy aihetta mahdollisimman avoimesti, ilman tarkkoja rajauksia. Tärkeimmiksi asioiksi nousevat prosessin aikana etsimisen ilo ja löytämisen riemu. Ymmärrys siitä, että uutta voidaan luoda myös tietoisesti asioita nurinkurisesti ja leikillisesti yhdistämällä tuo uutta näkökulmaa niin kuvittaja-kirjoittajan, kuin taidekasvattajan näkökulmaan. Myös sattumilta tuntuvat asiat ovat loppujen lopuksi etsimisen tulosta fi
dc.format.extent 26
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Pala palalta herneen paloksi - erään prosessin kuvaus ja matkani nonsensen maailmaan fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword prosessi fi
dc.subject.keyword ideointi fi
dc.subject.keyword nonsense fi
dc.subject.keyword kuvitus fi
dc.subject.keyword kuvakirja fi
dc.subject.keyword muistelu fi
dc.subject.keyword subjektiivisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233261
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse