Learning Centre

Kuva kohtaa sosiaalialan. Sosionomi-taidekasvattajan havaintoja kahden alan kohtaamispisteessä.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Vilja, Maria
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:25:20Z
dc.date.available 2014-12-23T07:25:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14732
dc.description.abstract Kandidaatintutkielmassa “Kuva kohtaa sosiaalialan. Sosionomi-taidekasvattajan havaintoja kahden alan kohtaamispisteessä” tarkastelen kysymyksiä, joita liittyy kuvataiteen käyttöön sosiaalialan ympäristöissä. Näkökulma rajautuu pääasiassa tilanteisiin, joissa sosiaalialan osaajat toteuttavat lähelle taidekasvatusta tulevia projekteja käyttäessään kuvataidetta oman työnsä lomassa. Aineistona käytän kirkon diakoniatyöntekijöille tekemääni kyselyä, jonka analysoin fenomenografista analyysitapaa mukaillen. Käytän materiaalina myös omia kokemuksiani työelämästä. Tämän lisäksi minulla on tukenani kirjallisuutta. Kyselystä ja omista kokemuksistani esiin nousseet teemat olen jakanut neljään osaan, joita käsitellään omissa kappaleissaan. Teemat ovat välineellisyys, kohderyhmät, leikkiminen ja terapeuttisuus. Tutkielmani näkökulmasta sosiaalialan ja taidekasvatuksen kohtaamisen haasteet liittyvät näihin aihealueisiin. Tutkielmani näkökulmasta olisi tärkeää, että sosiaalialalle rantautuisi laajempi käsitys siitä miten kuva voi olla läsnä sosiaalialan työssä, Olennaisen voi tiivistää seuraavaan: Sosiaalialalla haasteena on kohdata taide koko moninaisuudessaan ja laajuudessaan, niin, että se voi olla läsnä paitsi virikkeenä ja terapeuttisena työkaluna, myös taiteena taiteen vuoksi. Tämä laajempi näkökulma avaisi uusia maailmoja ja tekemisen tapoja kaikkien asiakasryhmien ulottuville. Lisäksi on tärkeää hahmottaa taiteen tekemiseen liittyvä herkkyys ja terapeuttisuuden läsnäolo kaikessa taidetoiminnassa. Tämä eräänlaisen laajemman näkökulman saavuttaminen on yksi keskeinen asia jonka kautta haastetta voitaisiin lähteä ratkaisemaan. Tältä pohjalta voidaan myös todeta, että asian esillä pitäminen sosiaalialan koulutusohjelmissa on tärkeää. Asian syvempi hahmottaminen vaatisi lisätutkimusta. Lisätutkimuksen valossa voitaisiin yksityiskohtaisemmin tarkastella sitä, mitä kaikkea haasteiden taustalta löytyy ja miten niihin voidaan puuttua. fi
dc.format.extent 29
dc.language.iso fi en
dc.title Kuva kohtaa sosiaalialan. Sosionomi-taidekasvattajan havaintoja kahden alan kohtaamispisteessä. fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword sosiaaliala fi
dc.subject.keyword diakoniatyö fi
dc.subject.keyword fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233260
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics