Yhtä kuin - Omakuvieni kertomaa. Henkilöhistoriallinen tutkielma kaksosuuden ja minäkäsityksen vuoropuhelusta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haveri, Minna
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Nissinen, Iida
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:25:05Z
dc.date.available 2014-12-23T07:25:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14730
dc.description.abstract Tutkielmassani selvitän kuinka tekemäni omakuvat sekä identiteettini ja kaksossuhteeni kehitys peilaavat toisiaan. Tutkin myös millä tavoin elämäntilanteideni käänteet heijastuvat teosteni sisältöihin. Aineistonani toimii neljä vuosina 2010–2012 maalaamaani ja piirtämääni työtä, jotka olen valinnut omakuvallisen tuotantoni sarjasta harkinnanvaraisella otannalla. Metodologisesti tutkielmani rakentuu omakuvieni luennan, intuitiivisista tulkinnoista kumpuavien teemojen sekä assosiatiivisen ja systemaattisen muistelun ympärille. Tulokulmani on intentionaalinen eli pohdin motiivejani ja vaikuttimiani omakuvallisen taiteen tekijänä. Analysoin töitäni mahdollisimman syvällisesti autoetnografisella asenteella, omaelämäkerrallisesta näkökulmasta. Töiden luennassa käytän semioottisen teosanalyysin sekä symbolitulkinnan käsitteistöä. Aineistolähtöisen tutkielmani teorianmuodostus on eklektistä, useita kirjallisuuslähteitä yhdistelevää. Tutkielmani on katsaus nuoren itsekriittisen naisen aikuistumiseen visuaalisen kulttuurin kuvastojen ympäröimänä. Tarkastelen erityisesti median välittämien naisihanteiden vaikutusta minäkäsitykseeni, sekä kerron kaksosena kasvamisen kivusta ja kauneudesta suhteessa yksilöllisen minuuteni etsintään. Omakuvani ovat merkintöjä, juonenpätkiä päiväkirjasta, joka koostaa henkilökohtaisen kertomukseni. fi
dc.format.extent 63
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhtä kuin - Omakuvieni kertomaa. Henkilöhistoriallinen tutkielma kaksosuuden ja minäkäsityksen vuoropuhelusta fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Minäkuva fi
dc.subject.keyword yksilöys fi
dc.subject.keyword kaksosuus fi
dc.subject.keyword omakuva fi
dc.subject.keyword naiskuva fi
dc.subject.keyword intentio fi
dc.subject.keyword muistelu fi
dc.subject.keyword omaelämäkerrallisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233258
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account