Fanitaide – tapaustutkimus verkon piirustusyhteisöistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haveri, Minna
dc.contributor.advisor Haapalainen, Riikka
dc.contributor.author Kuutti, Maria
dc.date.accessioned 2014-12-23T07:24:49Z
dc.date.available 2014-12-23T07:24:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14728
dc.description.abstract Tutkielmani käsittelee fanitaidetta, jolla tarkoitetaan usein populaarikulttuurin kentälle sijoittuvasta asiasta tai ilmiöstä fanien eli ihailijakunnan tekemää taidetta. Keskityn tutkielmassani kuvataiteeseen enkä esimerkiksi kirjoitettuun tai esitettyyn fanitaiteeseen. Fanitaiteen tekeminen ja jakaminen tapahtuu usein internetissä, jossa fanitaideyhteisöt toimivat koulun ulkopuolisina oppimisympäristöinä. Tutkielmassani pyrin vastaamaan kysymyksiin fanitaiteen yhteisöllisyydestä. Miten fanitaide on yhteisöllistä? Entä mikä motivoi tekemään fanitaidetta? Aineistonani toimivat omat fanityöni vuosilta 1998–2013 ja omat kokemukseni faniyhteisössä toimimisesta. Vastaan tutkimuskysymyksiini tutkimalla fanitaidetta kolmella tasolla: henkilökohtaista fanituotantoa, faniyhteisöä ja fanikulttuuria kokonaisuutena. Tutkimalla omaa yksittäistä kokemustani fanitaiteen tekemisestä pyrin tuottamaan yleistä tietoa fanikulttuurista. Tutkielmani on autoetnografinen tapaustutkimus. Fanitaide jakaantuu kahteen laatuun: jäljentämiseen ja omaan kuvalliseen ilmaisuun. Piirustustaitojen kehittyessä taidot lisääntyvät ja fanitaiteilija siirtyy jäljentämisestä tekemään vapaammin kuvaa oman mielikuvituksensa voimin. Faniyhteisöt ovat hierarkkisia ja taitoa arvostetaan, mutta yhteisöt ovat myös me-henkisiä ja jäsenet auttavat ja tukevat toisiaan. Fanitaide on osallistavan kulttuurin ilmiö, jossa kuluttajuuden ja tuottajuuden roolit ovat sekoittuneet. Fanikulttuuri on sotkenut kulttuurin tuottamisen järjestelmää ja siirtänyt tuottajien valtaa kuluttajille. Pohdin faniyhteisössä tapahtuvaa itsenäistä oppimista ja mahdollisuuksia hyödyntää kouluopetuksessa. Nuorten kokemusmaailma ja koulumaailma eivät kohtaa jos koulussa ei huomioida oppilaiden yksityiselämässä tapahtuvaa toimintaa. Osallistava kulttuuri mahdollistaa laaja-alaisen vaikuttamisen ja siitä tulisi keskustella myös koulumaailmassa. fi
dc.format.extent 29
dc.language.iso fi en
dc.title Fanitaide – tapaustutkimus verkon piirustusyhteisöistä fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword fanitaide fi
dc.subject.keyword osallistava kulttuuri fi
dc.subject.keyword fanikulttuuri fi
dc.subject.keyword yhteisöllisyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201412233256
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account